Nieuws

Handboek Snijmais 2019 is uit

Gepubliceerd op
21 februari 2019

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. In het hoofdstuk “Bemesting” staat nu het nieuwe kalibemestingsadvies en is te lezen hoe kan worden voldaan aan de aangepaste verplichting voor het zaaien van een vanggewas op zand- en lössgrond. Verder is het hoofdstuk “Oogst” geactualiseerd met informatie over verdroogde mais en het hoofdstuk “Opslag en bewaring” met informatie over ontstaan van nitreuze dampen bij inkuilen. Uiteraard is in het hoofdstuk “Rassen” de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst inclusief toelichting toegevoegd.

Het Handboek Snijmaïs is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Deskundigen van Wageningen Livestock Research en de business unit Open Teelten van Wageningen University & Research actualiseren het handboek jaarlijks. ZuivelNL financiert dit werk.

Raadplegen of zelf een exemplaar?

Op de website www.handboeksnijmais.nl kan het Handboek gratis per hoofdstuk geraadpleegd worden. Daarnaast kan het Handboek in zijn geheel worden gedownload.

Download het Handboek Snijmaïs

Het Handboek Snijmaïs is binnenkort ook verkrijgbaar als papieren versie.