Nieuws

Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2018/19

Gepubliceerd op
5 september 2018

Wageningen Livestock Research publiceert een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. Het Handboek Melkveehouderij 2018/19 is uitgebreid en geactualiseerd, onder andere met kennis over het gebruik van meststoffen en de bemesting van grasland, onkruidbestrijding, voederwaardeprijzen, rundveeverbetering en diergezondheid.

Het Handboek Melkveehouderij is al tientallen jaren hét naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. Het boek is gebaseerd op kennis en onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen Livestock Research. Het handboek is gratis te raadplegen via de website www.handboekmelkveehouderij.nl. De update en het beschikbaar stellen van dit handboek is financieel mogelijk gemaakt door ZuivelNL.

Verwijzing via internet

Het digitale Handboek Melkveehouderij 2018/19 brengt belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden.

Gratis downloaden

U kunt het Handboek Melkveehouderij 2018/19 gratis downloaden. Daarnaast is het Handboek Melkveehouderij verkrijgbaar als gedrukte versie: Paperback Handboek Melkveehouderij.