Nieuws

Neem deel aan enquête over inzet hulpmiddelen bij ruwvoerteelt

Gepubliceerd op
8 december 2016

Het aanbod aan (digitale) hulpmiddelen die ondersteuning bieden bij de ruwvoerproductie is enorm. Van grashoogtemeter, handboek snijmais tot mestverdelingswijzer. Als onderdeel van het project Ruwvoer en Bodem wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het gebruik en het nut van deze hulpmiddelen. Op basis van deze resultaten kunnen mogelijk nieuwe bruikbare tools ontwikkeld worden.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er tientallen verschillende hulpmiddelen beschikbaar zijn, waar telers slechts voor een heel klein deel in de praktijk gebruik van maken. Om in kaart te brengen welke hulpmiddelen wel of niet geschikt zijn, zijn we op zoek naar melkveehouders, adviseurs en onderzoekers die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met ruwvoerproductie.
Laat uw mening horen en vul de enquête in. In slechts 10 minuten kunt u ons laten weten wat u vindt van het huidige hulpmiddelenaanbod
en aangeven wat u graag verbeterd ziet worden of mist binnen het bestaande aanbod.

Alle resultaten uit de enquête zullen meegenomen worden voor eventuele verbetering van het huidige aanbod aan hulpmiddelen, en voor ontwikkeling van hulpmiddelen waar gebrek aan blijkt te zijn.