Nieuws

Langetermijnverwachting melkprijs 34,50 euro

Gepubliceerd op
29 mei 2017

Een deskundigenpanel heeft de gemiddelde melkprijs tot 2027 vastgesteld op 34,5 euro per 100 kg melk. Deze langetermijnprognose is van belang voor bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de bijstandsregeling voor zelfstandigen. Alle normen en de uitwerking van de normen staan binnenkort in de ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2017-2018’ van Wageningen Livestock Research. Deze geactualiseerde KWIN-Veehouderij verschijnt in september.

Het deskundigenpanel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen. De gemiddelde melkprijs tot en met 2027 wordt ingeschat op € 34,50 per 100 kg melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom (exclusief bijschrijvingen ledenrekening en BTW).

Daarnaast hebben ze ook alle andere opbrengsten- en kostenposten voor deze periode beoordeeld en – waar nodig – van aangepaste bedragen voorzien. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers deel van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en Wageningen University & Research. Dit project is (mede) gefinancierd door ZuivelNL.