Nieuws

KringloopWijzer op tijd ingediend door ruim 16.000 melkveehouders

Gepubliceerd op
29 mei 2017

Ruim 95% van alle bedrijven dienden op tijd hun KringloopWijzer in. Dat zijn 16.069 melkveehouders. De helft daarvan diende de KringloopWijzer in de laatste maand in, waarvan 500 zelfs op de laatste dag. Ook nu komen er nog dagelijks een aantal bij. De komende weken zullen NZO, LTO, Nevedi en VLB zich gezamenlijk inspannen om ook de overige melkveehouders te ondersteunen om aan hun verplichting te voldoen.

Vorig jaar waren alleen de melkveehouders met een positieve fosfaatreferentie verplicht de KringloopWijzer in te dienen. Met ingang van januari 2017 moeten alle veehouders de KringloopWijzer over het jaar 2016 indienen. "Vorig jaar was 75% van de melkveehouders die toen verplicht was de KringloopWijzer in te dienen op tijd, we hebben dit jaar dus een flinke stap vooruit gezet", zegt projectleider Han Swinkels. Hij verwacht dat de laatste ruim 500 bedrijven binnen afzienbare tijd zullen volgen.

Veel gebruik van machtigingen

Het invullen gaat via de Centrale Database KringloopWijzer. Gegevens die beschikbaar zijn bij de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar komen via kuilonderzoek, kunnen met een machtiging van de melkveehouder automatisch worden ingelezen. Volgens projectleider Swinkels heeft ruim 90% van de melkveehouders alle machtigingen benut. Als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en ingediend, wordt de zuivelonderneming hierover automatisch geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data, verantwoordelijk voor het machtigen van dataleveranciers én het controleren van de gegevens.

Gezamenlijke inspanningen

De komende weken zullen de samenwerkende partijen zich inspannen om ook de melkveehouders die de KringloopWijzer nog niet hebben ingediend, te ondersteunen om alsnog aan de verplichting te voldoen. Via hun zuivelonderneming ontvangen de ondernemers een herinneringsbrief en vaak kan hun bedrijfs- of voeradviseur helpen met het invullen.

Verbeteren met de KringloopWijzer

Met de KringloopWijzer hebben melkveehouders een managementinstrument in handen om de mineralenstromen (P, N en C) van het melkveebedrijf in beeld te brengen. Productie van mineralen door de veestapel, onttrekking met gewassen en gebruik van mest en mineralen wordt met de KringloopWijzer inzichtelijk gemaakt. Alle ingediende KringloopWijzers worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer, in beheer van ZuivelNL. Zij dienen, anoniem, als basis voor een collectieve rapportage, waarmee de sector in beeld kan brengen dat zij zich binnen de milieurandvoorwaarden ontwikkelt op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen.

Meer informatie over de KringloopWijzer vindt u op www.mijnkringloopwijzer.nl.

Dit is een gezamenlijk bericht van NZO, LTO Nederland, Nevedi, VLB en ZuivelNL. Zij werken gezamenlijk aan de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer. De zuivelondernemingen hebben het indienen van de KringloopWijzer via de centrale database opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. De Centrale Database KringloopWijzer is eigendom van ZuivelNL