Nieuws

KWIN verdeeld, Rundveehouderij en Varkenshouderij nu apart verkrijgbaar

Gepubliceerd op
30 oktober 2018

KWIN Rundveehouderij en KWIN Varkenshouderij zijn nieuwe uitgaven van Wageningen Livestock Research. Ze bevatten de hoofdstukken Rundvee of Varkens uit de complete KWIN (Kwantitatieve Informatie) Veehouderij. Ideaal voor wie slechts in een van beide sectoren actief is.

De boeken bevatten statistische prijsinformatie over rundvee- of varkensbedrijven en normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen. Voor melkvee vermeldt de KWIN Rundveehouderij zowel de reguliere als de biologische saldoberekeningen. De beschrijving en investeringen van varkensstallen zijn in de KWIN Varkenshouderij volledig vernieuwd. Het apart uitbrengen van deze twee sectoren is een direct gevolg van het onderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd onder gebruikers en potentiële gebruikers van de KWIN Veehouderij.

Verleden, heden en toekomst

Kwantitatieve Informatie Veehouderij leent zich voor verschillende doeleinden, zowel terug- als vooruitkijkend. De prijsstatistieken geven informatie over de prijsniveaus van de afgelopen jaren. De normen geven inzicht in de hoogte van toekomstige prijzen en technische kengetallen op middellange termijn. Deze naslagwerken vormen een unieke informatiebron met veelal vergaande detaillering voor de veehouderijsectoren. KWIN Rundveehouderij gaat over melkvee, vleesstieren, vleeskalveren en zoogkoeien. KWIN Varkenshouderij gaat over opfokzeugen, zeugen, vleesvarkens en een uitgebreid hoofdstuk over de kosten van stallen en inrichting.

Boek bestellen

KWIN Rundveehouderij en KWIN Varkenshouderij 2018-2019 zijn te bestellen via www.kwin.nl voor respectievelijk € 32,50 en € 22,50 (excl. btw).

KWIN Varkenshouderij
KWIN Rundveehouderij