Nieuws

KWIN-Veehouderij 2018-2019 is uit

Gepubliceerd op
22 augustus 2018

Wageningen Livestock Research heeft de geactualiseerde Kwantitatieve Informatie Veehouderij gepubliceerd. In deze uitgave zijn de beschrijving en investeringen van varkensstallen volledig vernieuwd. Bij leghennen is het ‘Scharrel plus’-systeem toegevoegd. KWIN-Veehouderij bevat prijsinformatie over veehouderijbedrijven en normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen.

Kwantitatieve Informatie Veehouderij leent zich voor verschillende doeleinden, zowel terug- als vooruitkijkend. De prijsstatistieken geven informatie over de prijsniveaus van de afgelopen jaren. De normen geven inzicht in de hoogte van toekomstige prijzen en technische kengetallen op middellange termijn. De KWIN is een onmisbare informatiebron met veelal vergaande detaillering voor de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

Saldoberekeningen en KWIN 2.0

Voor alle dierlijke sectoren is een saldoberekening weergegeven in KWIN-Veehouderij. Met de rekentool KWIN 2.0 maakt u zelf eenvoudig saldo- en kostprijsberekeningen op uw tablet of computer.

Door uitgangspunten als prijzen voor voer, melk, vlees, eieren, aankoop dieren en technische kengetallen in te vullen, kunt u naast het KWIN-saldo een bedrijfsspecifiek saldo of kostprijs berekenen. Hiermee krijgt u meer inzicht in uw situatie en bent u goed voorbereid als u overlegt met uw klant, adviseur of financier. Op de onderstaande website vindt u een demonstratie van de mogelijkheden van deze rekentool.

Boek bestellen of digitaal abonnement

KWIN-Veehouderij 2018-2019 is te bestellen via de onderstaande website. U kunt kiezen voor een gedrukte versie (eenmalig), of een digitale versie (abonnement) die via een internetverbinding bereikbaar is. U kunt zich ook abonneren op de rekentool KWIN 2.0.

Ga naar de KWIN website