Nieuws

Jubileumuitgave KWIN-Veehouderij verschenen

Gepubliceerd op
5 september 2013

De nieuwe KWIN-Veehouderij 2013-2014 is vanaf september beschikbaar. Veehouders kunnen het boek tegen een scherpe prijs aanschaffen.

Jubileumuitgave KWIN-Veehouderij verschenen

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research. Het boek bevat statistische prijsinformatie over veehouderijbedrijven en normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen.

KWIN-Veehouderij bevat informatie voor de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen. De prijzen in het boek zijn exclusief BTW.

NIEUW in deze uitgave zijn investeringen en terugverdientijden van zonnepanelen op stallen en een saldoberekening voor langzaam groeiende vleeskuikens.

Normen met draagvlak

De uitgave leent zich voor verschillende doeleinden. De normen geven inzicht in de hoogte van de prijzen op middellange termijn. Bij de normen staat een toelichting over de inhoud, de wijze van berekening en de bron van de gegevens.

Generaliseren is bij het opstellen van normen onvermijdelijk. De normen zijn een richtlijn, maar hebben wel een breed draagvlak omdat ze zijn afgestemd met afgevaardigden uit de sectoren. Afhankelijk van de ideeën van de ondernemer en het bedrijf waarvoor wordt begroot, zijn de gegeven normen aan te passen.

Saldoberekeningen voor alle sectoren

Voor alle dierlijke sectoren is een saldoberekening beschikbaar. Om saldo-berekeningen voor de veehouderij te maken, heeft Wageningen UR Livestock Research diverse BedrijfsWijzers ontwikkeld. Deze berekenen – afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie – saldo- of netto-bedrijfsresultaten. De BedrijfsWijzers werken met de normen uit KWIN-Veehouderij.

Alle cijfers bij elkaar

KWIN-Veehouderij wordt gebruikt door banken, boekhoudkantoren, voorlichting, onderwijs, onderzoek, makelaars, taxateurs, enz. De normen en prijzen zijn geschikt als basis voor planning- en evaluatiesystemen. Het voordeel van KWIN-Veehouderij is ook dat u alle informatie van de betreffende diersoorten bij elkaar heeft.

Bestel nu!

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2013-2014 kunt u via www.kwin.nl bestellen. Veehouders kunnen het handboek met € 30,- korting aanschaffen, doordat de Productschappen Zuivel, Vee & Vlees en Pluimvee & Eieren subsidie hebben verleend.