Nieuws

Goed graslandbeheer belangrijkste voor bestrijding engerlingen

Gepubliceerd op
1 februari 2013

Uit een tweejarig veldonderzoek blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen weinig nut hebben voor de bestrijding van engerlingen in grasland.

Gewas- en teeltmaatregelen zoals het scheuren en berijden van grasland blijken veel effectievere manieren te zijn voor het bestrijden van engerlingen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR (PPO) in het zuiden en oosten van Nederland. De onderzoekers verwachten dat in de zoektocht naar een oplossing van het engerlingenprobleem graslandbeheersmaatregelen een veel grotere rol kunnen spelen dan het gebruik van synthetische middelen.

Het onderzoek naar engerlingen is gefinancierd door het Productschap Zuivel.

Meer informatie bij Klaas van Rozen, projectleider