Nieuws

Eerste koeien drachtig in 'Lactatie op Maat'

Gepubliceerd op
24 mei 2018

Het project ‘Lactatie op Maat’ op Dairy Campus is nu een half jaar onderweg en inmiddels wordt de eerste groep koeien geïnsemineerd. Sterker nog: de eerste koeien zijn inmiddels drachtig bevonden en zullen naar verwachting eind november – begin december opnieuw afkalven! Na deze tweede keer kalven binnen de proef wordt iedere koe nog 6 weken gevolgd voor wat betreft gezondheid en productie om het totaalbeeld van de lactatie compleet te krijgen.

Op Dairy Campus worden in de periode 2017-2020 in totaal 150 melkkoeien gevolgd binnen het project ‘Lactatie op Maat’. Deze koeien worden allemaal kort na kalven willekeurig ingedeeld in drie groepen met een verschillende vrijwillige wachttijd tot inseminatie. Ze worden geïnsemineerd vanaf 50 dagen na afkalven, vanaf 125 dagen of pas na 200 dagen. Deze variatie in inseminatieperiodes geeft uiteindelijk een grote variatie in lactatielengte. Het doel van het project is te evalueren welke strategie het beste past bij welk type koe; voor wat betreft de levensduur, levensproductie, diergezondheid, vruchtbaarheid, alsook het economisch resultaat.

Lactatie op Maat is een 4-jarig programma en onderdeel van het onderzoeksprogramma One Health for Food (1H4F) en de Publiek-Private-Samenwerking Duurzame Zuivelketen. Het programma wordt gefinancierd door ZuivelNL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CRV levert een bijdrage aan de praktische vertaling van de onderzoeksresultaten. Naast het onderzoek op Dairy Campus wordt er een netwerk veehouders georganiseerd, waarmee intensief informatie uitgewisseld wordt over de praktijkervaringen en eerste onderzoeksresultaten.