Nieuws

Beter ruwvoer van gezonde bodem

Gepubliceerd op
20 november 2017

Op 28 november 2017 organiseert de PPS Ruwvoer en Bodem een themadag met de titel: Beter ruwvoer van een gezonde bodem. Maak op deze dag kennis met zowel innovaties uit het onderzoek als uit de praktijk, die kunnen leiden tot hogere ruwvoeropbrengsten van een goede kwaliteit! Heeft u zich niet opgegeven? Meld u nu snel aan!

Programma

In de ochtend presenteren onderzoekers van binnen en buiten Wageningen University & Research de belangrijkste highlights uit het onderzoek. In de middag zijn er verschillende workshops, waarin u kunt meediscussiëren over de verbetering van graslandproductie, bodemkwaliteit, maïsteelt en nieuw te ontwikkelen tools voor in de praktijk.

De volgende workshops worden aangeboden:

  • Workshop 1: Hoeveel ruwvoer oogst de perfecte boer? Hoe zit het met de genetische vooruitgang van gras-en maïsrassen? Als we kijken naar de praktijkgegevens van graslandproductie: welke factoren zorgen voor de ‘yieldgap’? Valt er dus wat te verbeteren?
  • Workshop 2: Over de haalbaarheid van de verbetering van bodemkwaliteit (organische stof) door bouwplanverbreding. We focussen op de inpassing van alternatieve gewassen in maïsrotatie en afwisseling van gras en maïs.
  • Workshop 3: Verbetering bodemkwaliteit en productie van grasland, hoe doe je dat? Wat kunnen wortels betekenen in de organische stof voorziening? Wat is het effect van beweidingssystemen op de bodemkwaliteit?
  • Workshop 4: Verbetering maïsteelt: kunnen mineralenbenutting en duurzaamheid verbeterd worden? We gaan in op ruitzaai, grondbewerkingssystemen en een herbicidenproef.
  • Workshop 5: Van onderzoek naar praktijk door toolontwikkeling. Om de nieuwe inzichten uit de wetenschap voor de eindgebruiker beschikbaar te stellen, moet de kennis in de juist vorm gegoten worden, bijvoorbeeld door App’s.

Aanmelden voor de themadag

Geef u in de onderstaande link direct op voor deelname. Denkt u dat uw collega’s ook deel willen nemen aan deze themadag? Stuur dit bericht dan aan hen door! 

Direct aanmelden voor deelname aan themadag