Aankondiging Themadag EmissieArm Veevoer

Themadag

Aankondiging Themamiddag EmissieArm Veevoer

Deze themamiddag blikt terug op de behaalde resultaten van het omvangrijke onderzoeksprogramma ‘EmissieArm Veevoer’ en de betekenis daarvan voor de diervoedingssector, de melkveehouderij en zuivel, en de overheid.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

do 15 november 2018

Duur Middag
Locatie Nijkerk (De Schakel)

Onderzoeksprogramma ‘EmissieArm Veevoer’ is uitgevoerd door Wageningen University & Research (Wageningen Livestock Research & leerstoelgroep Diervoeding). Het programma was gericht op het testen en kwantificeren van het effect van voermaatregelen op de enterische methaanproductie in melkvee. Het programma werd voor 50% gefinancierd door het Ministerie LNV en voor 25% door zowel het voormalige Productschap Diervoeder als Productschap Zuivel.

De volgende onderwerpen komen in de presentaties aan bod:

  • Rantsoeneigenschappen (ruwvoer, zetmeel) en methaanemissie in melkvee; metingen, kwantificeren en mogelijke afwentelingen (Jan Dijkstra, Wageningen University)
  • Additieven en methaanemissie; metingen, kwantificeren en mogelijke afwentelingen (André Bannink, Wageningen Livestock Research)
  • Consequenties en gebruik van de behaalde onderzoeksresultaten (Leon Šebek, Wageningen Livestock Research)
  • Perspectief op het onderzoek vanuit de veevoedingssector; bijdrage van de behaalde onderzoeksresultaten, en benodigde vervolgacties (Sander van Zijderveld; Cargill, Europe)
  • Perspectief op het onderzoek vanuit de melkveehouderij; bijdrage van de behaalde onderzoeksresultaten, en benodigde vervolgacties (Herman Bakhuis; praktiserend melkveehouder)

Na opgave ontvangt u op een later tijdstip per e-mail het definitieve programma.