Wisselbouw en vanggewas

  • Overweeg wisselbouw, dus omzetten in gras
    Veel typische akkerbouwonkruiden zijn slecht bestand tegen beweiden en maaien of doorstaan de concurrentie met gras niet.
  • Verbeter vanggewas en overweeg onderzaai
    Een goed ontwikkeld vanggewas drukt onkruidontwikkeling na de oogst van maïs en bestrijdt de vorming van onkruidzaden.