<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 879818 <![CDATA[ Koe en Eiwit: geen jaar is gelijk ]]> Thu, 23 May 2024 06:59:00 GMT 877561 <![CDATA[ Relatie tussen koe en haar kalf onderzocht op praktijkbedrijven ]]> Tue, 21 May 2024 08:23:00 GMT 873220 <![CDATA[ Nieuwe cursus KringloopWijzer voor gevorderden in 2024 ]]> Fri, 17 May 2024 09:46:00 GMT 828953 <![CDATA[ Bufferstroken beperken afspoeling naar oppervlaktewater ]]> Thu, 16 May 2024 12:27:00 GMT 872067 <![CDATA[ Agroforestry in Groningen, kom naar de bijeenkomsten op 5 juni ]]> Thu, 16 May 2024 08:05:00 GMT 864973 <![CDATA[ Terugkijken BoerenNatuur Kennisuur: KringloopWijzer ]]> Mon, 13 May 2024 13:33:00 GMT 864965 <![CDATA[ Ammoniakemissie in 2023 gedaald op Koeien & Kansen bedrijven ]]> Mon, 13 May 2024 12:55:00 GMT 859526 <![CDATA[ Vooralsnog geen effecten gevonden op welzijn van runderen door virtuele afrastering ]]> Wed, 08 May 2024 07:03:00 GMT 858464 <![CDATA[ Vijf tips voor een beter bemestingsresultaat ]]> Tue, 07 May 2024 15:58:00 GMT 858400 <![CDATA[ Kom naar Praktijkbijeenkomst Houtwal 2.0 voor de melkveehouderij ]]> Tue, 07 May 2024 08:13:00 GMT 857323 <![CDATA[ Smalle weegbree: Grote verschillen in rassen ]]> Mon, 06 May 2024 12:48:00 GMT 857303 <![CDATA[ Op zoek naar ideale bedding in vrijloopstal ]]> Mon, 06 May 2024 07:18:00 GMT 857298 <![CDATA[ Robuuste en veerkrachtige dubbeldoelrassen voor een natuurinclusieve melkveehouderij ]]> Mon, 06 May 2024 07:00:00 GMT 854083 <![CDATA[ Met meer weiden en ander krachtvoer richting RE-doel ]]> Fri, 03 May 2024 07:04:00 GMT 854080 <![CDATA[ Bemesting 2e snede vraagt extra aandacht ]]> Fri, 03 May 2024 06:35:00 GMT 824316 <![CDATA[ Winterneerslag vasthouden vermindert latere droogteschade ]]> Wed, 01 May 2024 09:31:00 GMT 850735 <![CDATA[ Minder droogteschade door onderzoek naar duurzame innovaties in Friese zandgebieden ]]> Tue, 30 Apr 2024 14:11:00 GMT 844204 <![CDATA[ Farmwalks voor praktijknetwerken en studiegroepen ]]> Wed, 24 Apr 2024 09:51:00 GMT 844188 <![CDATA[ Koe en Eiwit-deelnemers aan de slag met vers grasanalyses ]]> Wed, 24 Apr 2024 07:01:00 GMT 842014 <![CDATA[ Nieuwe Handreiking BEX 2024 online ]]> Mon, 22 Apr 2024 17:20:00 GMT 841965 <![CDATA[ Inspiratie opdoen in het hoge Noorden ]]> Mon, 22 Apr 2024 06:43:00 GMT 838750 <![CDATA[ Houbraken zet in op seizoen-siësta voor meer mest in de put ]]> Fri, 19 Apr 2024 06:43:00 GMT 834325 <![CDATA[ Minder mest naar mais voor meer gras ]]> Tue, 16 Apr 2024 07:39:00 GMT 827715 <![CDATA[ Hoe nuttig zijn organische stofrijke bemestingsproducten in de melkveehouderij? ]]> Thu, 11 Apr 2024 07:09:00 GMT 820950 <![CDATA[ 154 gram ruw eiwit in rantsoen Koeien en Kansen 2023 ]]> Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 GMT 820947 <![CDATA[ Onderzoek wijst op beperkte reductie van methaanemissie op Koeien & Kansen bedrijven ]]> Sun, 07 Apr 2024 22:00:00 GMT 819792 <![CDATA[ Proef met smalle weegbree en beweiding om emissies te verlagen ]]> Thu, 04 Apr 2024 11:53:00 GMT 817575 <![CDATA[ Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2023-2024 ]]> Tue, 02 Apr 2024 13:00:00 GMT 805177 <![CDATA[ Zandgrond te nat of te droog? ]]> Fri, 29 Mar 2024 14:57:00 GMT 812012 <![CDATA[ Demo's tonen innovaties voor betere bemesting ]]> Wed, 27 Mar 2024 15:35:00 GMT 811988 <![CDATA[ Nieuwe regels maken samenwerking met akkerbouwer aantrekkelijker voor melkveehouder ]]> Wed, 27 Mar 2024 13:12:00 GMT 812030 <![CDATA[ Resultaten maisdemo: Hoe haal je meer mais uit minder mest? ]]> Tue, 26 Mar 2024 22:01:00 GMT 809689 <![CDATA[ Stevens zoekt naar optimale balans binnen zijn bedrijf ]]> Mon, 25 Mar 2024 13:04:00 GMT 809652 <![CDATA[ Koeien & Kansen-deelnemers blijven worstelen met methaanreductie ]]> Mon, 25 Mar 2024 09:39:00 GMT 805176 <![CDATA[ De Marke realiseert goede milieuprestaties ]]> Thu, 21 Mar 2024 14:30:00 GMT 845333 <![CDATA[ Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hot spots ]]> Wed, 13 Mar 2024 13:29:00 GMT 793491 <![CDATA[ Verbeteringen KringloopWijzer versie 2023 toegelicht in Koe en Eiwit  ]]> Mon, 11 Mar 2024 12:21:00 GMT 793474 <![CDATA[ Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland biedt handvatten voor veehouders ]]> Mon, 11 Mar 2024 09:27:00 GMT 790134 <![CDATA[ Agrarisch ondernemer voelt zich vaak onvervangbaar ]]> Sun, 10 Mar 2024 23:00:00 GMT 788964 <![CDATA[ Experiment met bomen op Dairy Campus ]]> Thu, 07 Mar 2024 11:45:00 GMT 787840 <![CDATA[ OptiLac: Beslismodel voor duurmelken bij melkvee ]]> Wed, 06 Mar 2024 15:48:00 GMT 787829 <![CDATA[ Experimenteren met toepassen van nitraatresidu ]]> Wed, 06 Mar 2024 14:37:00 GMT 838756 <![CDATA[ NitraatResidu kan nuttige en toepasbare informatie opleveren ]]> Wed, 06 Mar 2024 09:14:00 GMT 782526 <![CDATA[ Innovaties Bemest op z'n Best bieden perspectief ]]> Fri, 01 Mar 2024 13:33:00 GMT 779506 <![CDATA[ RE-gehalte in het rantsoen heeft vooral invloed op ammoniakemissie ]]> Tue, 27 Feb 2024 10:07:00 GMT 778552 <![CDATA[ Koeien & Kansen ondernemer genomineerd voor Agrarisch Ondernemer 2024 ]]> Mon, 26 Feb 2024 11:52:00 GMT 775658 <![CDATA[ Wat is de waarde van toevoegmiddelen aan mest voor emissiebeperking? ]]> Fri, 23 Feb 2024 08:04:00 GMT