Verhoog concurrentiekracht van de jonge maïsplant

Bevorder opkomst en startgroei

  • Hierdoor krijgt/behoudt maïs een voorsprong op onkruid
  • Belangrijk is bijvoorbeeld het voorkomen van structuurbederf in de bodem door rijden op te natte grond
  • Meer over problemen bij opkomst, en bij startgroei
  • Zorg voor een snel sluitend gewas en kijk in de rassenlijsten