Webinar

Webinar PPS BSMO: Welke invloeden hebben nieuwe stalsystemen op de eigenschappen, emissies en waarde van mest?

Wat voor meststromen komen er uit nieuwe stalsystemen? En wat voor invloed hebben deze systemen op de eigenschappen, emissies en waarde van mest? Op donderdag 23 mei 2024 organiseert BSMO een webinar dat ingaat op deze onderwerpen.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

do 23 mei 2024 15:30

BSMO (Betere stal, betere mest, betere oogst) is een onderzoeksproject waarin de
gehele keten van mestproductie, opslag, bewerking en toediening bij gewassen in
kaart wordt gebracht. Tijdens het webinar zal antwoord worden gegeven op de
volgende vragen:

  1. Wat zijn emissies uit zeer verse mest, van de eerste minuut tot drie dagen na de uitscheiding?
  2. Wat is de samenstelling van meststromen uit nieuwe stalsystemen?
  3. Wat is de landbouwkundige waarde van dunne meststromen voor gras- en maisland?

Jan Roefs, directeur van NCM, zal op deze middag de gastheer zijn. De verschillende onderwerpen zullen toegelicht worden door onderzoekers van Wageningen Research. Aanmelden kan via deze link. Het webinar is van 15.30 uur tot 16.30 uur. Voor het webinar begint zult u een link naar Microsoft Teams ontvangen