Voederwaarde van vers gras over 2021, 2022 en 2023

De VEM is in hoofdlijnen elk jaar hetzelfde tot de langste dag. Vanaf de langste dag is de VEM elk jaar verschillend. Waar de VEM in 2021 constant rond de 980 bleef tot eind oktober, daalde de VEM in 2022 erg hard tot onder de 900, maar steeg in het najaar weer tot boven de 1.000. In 2023 bleef de VEM onder de 950. Zie de overige afbeeldingen voor de analyse 2021 t/m 2023 van Suiker, Ruw eiwit, NDF en DVE.