Nieuws

Verdunde mest zorgt voor meer gras

Gepubliceerd op
9 oktober 2014

Het aanwenden van met water verdunde mest geeft minder ammoniakemissie én een plus op de grasopbrengst van 8 tot 17%. Dat laatste bleek afgelopen zomer uit praktijkproeven van Proeftuin Natura 2000 Overijssel bij pilotveehouders Jan Hemstede en Henk van Dijk.

Mest verdunnen met water wordt in de praktijk al toegepast bij bijvoorbeeld het bemesten met sleepslangen. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat het aanwenden van verdunde mest kan leiden tot 40 procent emissiereductie op bedrijfsniveau. Maar wat betekent het voor de opbrengst en de kwaliteit van het gras? Afgelopen juni is eenmalig op een proefveld bij Jan Hemstede en een proefveld bij Henk van Dijk verdunde en onverdunde mest nauwkeurig uitgereden met een zodenbemester met flowmeter. Een flowmeter is een instrument waarmee de doorstroming van de verdunde mest per tijdseenheid is te meten. Per proef zijn om en om vier stroken met onverdunde mest en vier stroken met verdunde mest uitgereden.

Na het uitrijden is de opbrengst van gras in de eerstvolgende snede in hoeveelheid en kwaliteit bepaald. Na het aanwenden van 20 m³ onverdunde mest en 40 m³ verdunde rundveedrijfmest (1 deel water, 1 deel mest) per hectare bleek dat het grasland met de verdunde mest 8 tot 17% meer opbrengst leverde. De VEM-waarde en het eiwitgehalte van het gras bemest met verdunde mest lagen bij Van Dijk wat lager. Dit komt mogelijk doordat de ontwikkeling van het gras daar eerder op gang is gekomen door een betere opneembaarheid van de nutriënten. Bij Hemstede was de VEM-waarde en het eiwitgehalte gelijk.

Positief in droge periode

Henk van Dijk is enthousiast over het resultaat met de verdunde mest. “De grond trekt de mest als een spons naar binnen en zo is er geen koekvorming in de sleuven. Na het maaien zie je dus ook niets van de mest terug, zelfs niet bij 40 m³ per hectare. Bij weiden is dat ook een groot voordeel.” Op het oog kon Van Dijk een meeropbrengst van het gras niet ontdekken. “Maar een kleine meeropbrengst zie je niet met het blote oog.” Het mest uitrijden bij Van Dijk vond plaats onder droge omstandigheden. “Dat werkt heel positief. Wat mij betreft een mooie kans om ook mest uit te kunnen rijden in een droge periode, wanneer je het normaal zou uitstellen. Ik ben ook wel benieuwd hoe het onder natte omstandigheden uitpakt.”

Kosten aanwenden extra mest

Op zijn kleigrond rijdt Van Dijk in het voorjaar de mest uit met sleepslangen. Het uitrijden van de verdunde mest met een mesttank verhoogt de kostprijs. “Het wordt per kuub twee keer zo duur omdat er twee keer zoveel mest uitgereden wordt.” Echter een 10% hogere opbrengst levert zo’n 250 kilo drogestof extra per hectare op, zeg maar € 50,- bij € 0,20 per kilo drogestof. “Met zo’n boerenrekensom kan het mest verdund uitrijden uit.”

Jan Hemstede zag op zijn zandgrond in eerste instantie ook geen opbrengstverschil. “De maaiproeven gaven echter duidelijk meer opbrengsten aan. Daarnaast was de verdeling van de mest heel goed.” Toch heeft Hemstede twijfels bij de maatregel. “Na een hele droge periode zie ik de meeropbrengst wel, maar niet als het na het bemesten gaat regenen. Daarnaast levert het hogere kosten op.”

 Proeftuin Natura 2000 Overijssel bekijkt op dit moment hoe het de resultaten van deze praktijkproef kan verwerken in maatregelen met relatie tot mest.