Nieuws

Vanggewas meer dan een verplichting

Gepubliceerd op
23 september 2019

Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Dat moet voor 1 oktober. Ondernemers die niet hebben gekozen voor onderzaai, maar voor inzaai na oogst, moeten nu aan de slag. Op tijd zaaien vergroot de kans op een goed ontwikkeld vanggewas. Een gewas dat niet alleen stikstof vastlegt, maar zich kan ontwikkelen tot een goede groenbemester.

Om een vanggewas voor 1 oktober direct na de oogst te kunnen inzaaien is het belangrijk dat de mais op tijd afrijpt. Is de maïs bij u op dit moment nog niet rijp genoeg, maar moet u oogsten omdat u anders niet op tijd een vanggewas kunt inzaaien, dan is het goed om volgend jaar een vroeger maïsras te kiezen. Ondanks het risico van niet op tijd afrijpen van de maïs heeft inzaai van een vanggewas na de oogst toch een aantal voordelen ten opzichte van onderzaai, namelijk:

  • Het vanggewas heeft geen concurrentie met mais tijdens het groeiseizoen
  • Na de maisoogst kun je het perceel goed los trekken en zo verdichtende lagen opheffen, die bijvoorbeeld ontstaan zijn tijdens de oogst.

De volgende vanggewas mag u zaaien na de maisoogst; bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale, winterrogge, -tarwe, en –gerst. Ook mag u een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas telen. Het mengsel bestaat dan wel voor tenminste tweederde uit de bovenstaande gewassen.

Op tijd zaaien goed voor de ontwikkeling

Het op tijd zaaien zorgt voor een tijdig goed ontwikkeld vanggewas. Dit komt de structuur en de organische stofopbouw van de bodem ten goede. De vastgelegde stikstof kan weer gebruikt worden in het volgende groeiseizoen. Dit laat een betere bodembenutting in de uitvoer van de Kringloopwijzer zien.

Mislukte onderzaai

Door de droogte dit jaar is bij een aantal maistelers het vanggewas deels of helemaal niet opgekomen. RVO houdt hier rekening mee bij controle. Deze maistelers mogen alsnog de mais na 1 oktober oogsten, maar moeten deze plekken of het hele perceel opnieuw inzaaien.

Inzaai van granen mag soms later

Wanneer de mais op 1 oktober nog niet rijp is, kan overwogen worden om graan (spelt, triticale, winterrogge, wintertarwe of wintergerst) in te zaaien. Dit kan tot en met 31 oktober. Voorwaarde is wel dat deze gewassen als hoofdteelt worden ingezaaid en dus volgend jaar worden geoogst. Ze mogen in het voorjaar dus niet als groenbemester worden omgeploegd.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het inzaaien van het vanggewas (RVO).