Project

Toegepaste genomica: koepelproject en communicatie

Het doel van het koepelproject is om met behulp van demonstratiepilots en intensieve communicatie, een sterke vooruitgang te boeken richting toepassingen van genomica voor de melkveehouderij binnen de thema’s ‘voerefficiëntie & broeikasgassen’ en ‘gezondheid & vruchtbaarheid’.

Bioinformatics.jpg

Het streven is om aansluiting te zoeken bij internationale onderzoeksprojecten op de genoemde terreinen. Onder dit project vallen twee demonstratieprojecten:

Indicatoren om dracht te meten in de melk
Het doel van dit demonstratieproject is om te laten zien dat het mogelijk is om met behulp van genomica-kennis vooruitgang te boeken richting innovaties voor de melkveehouderij. Het onderzoek brengt de technische mogelijkheden in kaart voor het gebruik van genomica bij het verbeteren van vruchtbaarheid van melkvee (op grote melkveebedrijven). Doel is om te achterhalen of hiervoor gensignalen (eiwitprofielen in de melk) geschikt zijn.

Effectief selecteren voor voerefficiëntie met nieuwe genetische merkers
Ook dit demonstratieproject laat zien dat het met behulp van genomica-kennis mogelijk is om vooruitgang te boeken richting innovaties voor de melkveehouderij. Dit onderzoek brengt in kaart hoe via genomica de voeropname en voerefficiëntie van melkvee te verbeteren is. Doel is om te achterhalen of genetische merkers beschikbaar zijn voor voeropname en/of voerefficiëntie.

www.gensignalen.nl

Deze website biedt informatie over de onderzoeksprojecten, de resultaten en de initiatieven die er lopen om met behulp van gensignalen te komen tot een meer ‘probleemloze koe’.

Uitvoerende instelling

Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) van Wageningen UR, in samenwerking met stakeholders binnen de primaire melkveehouderij en de zuivelindustrie

Financier

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

Projectleider 

Roel Veerkamp (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320-238261