Themadag

Themabijeenkomst Mest: emissiearme opslag en toediening

Vrijdag 16 september houden Stichting I-Vee en innovatieprogramma Bemest op z'n Best tijdens de vakbeurs AgroTechniek Holland een themabijeenkomst over emissiereducerende opslag- en toedieningsmethoden van mest. Veehouders, loonwerkers en leveranciers van stal- en mesttechniek, die hier een bijdrage aan willen en/of kunnen leveren met innovatieve technieken voor de veehouderij, nodigen we van harte uit voor deze bijeenkomst.

Organisator Bemest op z'n Best
Datum

vr 16 september 2022 09:00 tot 10:00

Locatie Vakbeurs ATH-GTH Biddinghuizen

Graag aanmelden voor deelname via onderstaande button.

Aanmelden

Tijdens de themabijeenkomst gaan we in op de principes van emissie van ammoniak en broeikasgassen én laten we zien hoe veehouders met zorgvuldige mesttoediening de nutriënten in de mest beter kunnen benutten, kosten kunnen besparen en ammoniakemissie kunnen reduceren. De presentaties worden verzorgd door:

Eric van den Hengel, voorzitter van Stichting I-Vee

“Innovatie begint met inspiratie én het begrip van de processen die de uitstoot (emissie) van ammoniak en broeikasgassen beïnvloeden. Tijdens de presentatie zetten we de principes uiteen voor emissiereductie met behulp van innovatieve technologie van vandaag en morgen.”

Zwier van der Vegte, innovatieprogramma Bemest op z’n Best

Stikstof benutten en kosten besparen. “Een nauwkeurige toediening van mest op het land verbetert de benutting, vermindert de ammoniakemissie en bespaart kunstmest. We laten zien welke factoren van invloed zijn en hoe je dit realiseert.”

Aanmelden vóór 14 september 2022

De themabijeenkomst vindt plaats op 16 september a.s. van 09:00 - 10:00 uur tijdens de vakbeurs ATH-GTH in Biddinghuizen. Aansluitend op deze themabijeenkomst heeft u toegang tot de vakbeurzen ATH-GTH. Meld u aan voor deelname aan de themabijeenkomst vóór 14 september a.s. via onderstaande button.

Aanmelden