Nieuws

Snijmaïs als strooisel in te zetten bij NB-vergunning Overijssel

Gepubliceerd op
31 maart 2015

Vleeskuikenhouders in de provincie Overijssel kunnen vanaf dit moment de maatregel ‘snijmaïssilage als strooisel’ gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning. Deze huisvestingsmaatregel heeft met succes het verzilvertraject van Proeftuin Natura 2000 Overijssel en Provincie Overijssel doorlopen.

Het toepassen van snijmaïssilage als strooisel geeft een ammoniakreductie van ongeveer 40 procent ten opzichte van houtkrullen, tarwestro en koolzaadstro. Daarnaast komt minder voetzoollaesies en salmonella voor. “In de praktijk gelden wel voorwaarden om deze maatregel in te zetten bij de NB-vergunning”, vertelt Gerard Migchels (Wageningen UR), coördinator van het verzilvertraject binnen de Proeftuin. “Voorlopig is het alleen toegestaan om snijmaïssilage van 35 tot 40 procent droge stof te gebruiken dat in de eigen stal wordt gedroogd. Het gebruik van extern gedroogd maisstrooisel valt niet onder deze maatregel. Voordat de kuikens geplaatst kunnen worden moet de mais in de stal gedroogd worden tot 85 á 90 procent droge stof”, legt Migchels uit.

“Daarnaast willen we er zeker van zijn dat de snijmaïs een goede emissie reducerende werking heeft, dus moet de snijmaïs tenminste twee maanden ingekuild zijn geweest en een pH-waarde hebben van minder dan 4,3. ”Meer informatie over de inzet van deze maatregel is te vinden op www.proeftuinnatura2000.nl/verzilverde-maatregelen.

Twaalf verzilverde maatregelen

Met deze nieuwe maatregel komt het aantal ‘verzilverde’ maatregelen op twaalf. Vanaf juli 2014 kunnen veehouders in Overijssel al gebruik maken van de maatregelen:

  • Automatisch Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV – melkvee);
  • Dakisolatie (melkvee);
  • Combinatie ACNV en dakisolatie (melkvee);
  • Toevoegen benzoëzuur aan voer (vleesvarkens en biggen);
  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (vier diercategorieën varkens);
  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (vleeskuikens);
  • Bijvoeren hele tarwe (vleeskuikens).

Een beschrijving van de maatregelen is te vinden op de webpagina Verzilverde maatregelen.

Verzilvertraject

Het verzilvertraject is in 2012 vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel gestart. “In dit traject werken we intensief samen met de Provincie Overijssel om ammoniakemissie reducerende maatregelen vergund te krijgen. En met succes”, doelt Migchels op de twaalf verzilverde maatregelen. In het verzilvertraject beoordeelt de Provincie Overijssel of een maatregel in aanmerking komt voor de NB-vergunning. Migchels: “De Proeftuin stelt per maatregel een factsheet op met daarin onder andere de werking en effecten van de maatregel en een wetenschappelijke onderbouwing. Deze gaat naar de provinciale Commissie van Deskundigen, die de factsheet op inhoud beoordeelt. ”Na haar positief advies buigen de afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie Overijssel zich vanuit hun oogpunt over de maatregelen. “Zij kijken naar de te hanteren randvoorwaarden. Met hun akkoord zijn de maatregelen klaar voor vergunningverlening”.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te lezen op www.proeftuinnatura2000.nl.De Proeftuin wordt financieel mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel, Ministerie van Economische Zaken, LTO Noord Fondsen en Productschap Zuivel (ZuivelNL per 2015). LTO Noord, Wageningen UR en Projecten LTO Noord verzorgen de uitvoering