Nieuws

Regenworm cruciaal voor goede bodem

Gepubliceerd op
14 april 2014

Nieuwe brochure Louis Bolk Instituut geeft melkveehouders onderzoeksresultaten én praktische tips om wormen te benutten en te managen.

'Vernieuw grasland met beleid, want dit spaart regenwormen en hun functies voor bodemkwaliteit’ is de boodschap van het Louis Bolk Instituut. Het wetenschappelijk instituut wijst op de cruciale rol die de regenworm speelt in de bodemkwaliteit. Regenwormen zorgen ervoor dat regenwater gemakkelijk in de bodem kan infiltreren, dat de bodemstructuur onderhouden wordt en dat voedingsstoffen beschikbaar komen voor planten. En ze hebben meer nuttige functies. Ze verteren ook organisch materiaal, waardoor de graszode niet vervilt en de opbrengst stijgt. De nieuwe brochure ‘Regenwormen op het melkveebedrijf’ geeft melkveehouders, die deze dagen starten met het bewerken van bouwland en het scheuren van gras, tips om regenwormen te herkennen, te benutten en te managen.

Lees meer in het persbericht Regenworm cruciaal voor goede bodem op de site van het Louis Bolk Instituut.