Nieuws

Praktijktoets nieuwe beweidingstools van start

Gepubliceerd op
24 januari 2017

Dit jaar test een eerste groep melkveehouders en weidecoaches de feedwedge, het maaivenster, het grasvenster en het voedingsvenster. Deze vier beweidingstools brengen de grasvoorraad bij beweiden en maaien in beeld, en ondersteunen daarmee de planning van het graslandgebruik.

De tools geven inzicht in de beweidingsvolgorde en de mogelijke momenten van inscharen en maaien. De praktijktest is een belangrijk onderdeel in het tweede jaar van de bouwsteen ‘Grasvoorraad’ van het project Amazing Grazing.

Tools testen in de praktijk

Figuur  1: maaivenster
Figuur 1: maaivenster
Figuur 2: feedwedge
Figuur 2: feedwedge
Figuur 3: voedingsvenster
Figuur 3: voedingsvenster
Figuur 4: grasvenster
Figuur 4: grasvenster

Komend seizoen gaan veehouders verspreid over Nederland samen met hun weidecoach het praktijkgebruik testen van de in Amazing Grazing ontwikkelde prototypes van tools voor maaien (maaivenster), omweiden (feedwedge en maaivenster) en standweiden (grasvenster en voedingsvenster). Wekelijks meten zij hiervoor de droge-stofopbrengst van de graslandpercelen. De belangrijkste vraag is of de daarmee gegenereerde managementinformatie praktisch bruikbaar is. Op basis van deze ervaringen worden de tools verder ontwikkeld.

Het maaivenster (Figuur 1) en de verbeterde feedwedge (Figuur 2) worden momenteel geprogrammeerd in GRIP OP GRAS. Rond februari zijn ze als prototype voor iedereen gratis beschikbaar via www.akkerweb.nl. Het grasvenster en het voedingsvenster voor standweiden en roterend standweiden zitten nog in een pilotfase en zijn daarom dit jaar nog niet openbaar beschikbaar. In deze fase testen we of de tool voldoende ondersteunt met een bijvoedingsadvies (voedingsvenster, Figuur 3) om zodoende de graslengte tijdens de beweidingsperiode zo stabiel mogelijk te houden (grasvenster, Figuur 4).

Project werkt aan rekenregels

Amazing Grazing stelt rekenregels op voor het maaivenster, de feedwedge, het grasvenster en het voedingsvenster en toetst deze tools. Gedurende het vervolg van Amazing Grazing komen deze rekenregels beschikbaar voor dienstverlening van alle intermediairs. Het project zal zelf geen (advies)producten in de markt zetten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over GRIP OP GRAS of over Amazing Grazing? Neem dan contact op met Marcia Stienezen (marcia.stienezen@wur.nl) of Bert Philipsen (bert.philipsen@wur.nl).


GRIP OP GRAS is gratis beschikbaar via een gratis account op www.akkerweb.nl.