Nieuws

Pendelende regenwormen op 25% van de melkveebedrijven

Gepubliceerd op
25 maart 2013

Gemiddeld komen op bijna een kwart van de Nederlandse melkveebedrijven pendelende regenwormen voor.

Pendelende regenwormen zijn uniek in hun functie voor de stimulering van beworteling naar diepere grondlagen en waterinfiltratie. Veranderende klimaatomstandigheden maken deze functies nog belangrijker. In het project Pendelende regenwormen voor waterbenutting in grasland wordt gekeken naar het voorkomen van pendelende regenwormen onder grasland en de ‘best practices’ voor behoud en stimulering van deze groep wormen. Aangezien er geen cijfers uit het verleden zijn is het niet mogelijk om aan te geven of het aantal pendelaars is toe- of afgenomen. In ieder geval is het huidige bestand het vertrekpunt voor het behoud van de functies van het bodemleven wat betreft waterinfiltratie en beworteling. Lees meer in het artikel Regenwormen voor waterregulatie onder grasland (V-focus februari 2013).

Meer informatie bij Nick van Eekeren.