Product

P-Wijzer Melkveehouderij

Vanuit het project Koeien & Kansen is de P-Wijzer, ofwel FosforWijzer geactualiseerd. De voorbeeldberekening met de FosforWijzer van Wageningen Livestock Research laat zien dat bewust kiezen voor aankoop van krachtvoer met een laag fosforgehalte voor sommige bedrijven voordeel kan opleveren, omdat minder mest afgevoerd hoeft te worden.

In 2014 moesten dertien bedrijven uit het project Koeien & Kansen mest afvoeren bij forfaitaire gebruiksnormen en BEX-mestproducties. Bij de meeste bedrijven is stikstof de beperkende factor. Bij drie bedrijven gaat het om fosfaat (P). Wanneer deze bedrijven het lukt om om hun fosfaatexcretie te verlagen hoeven ze gemiddeld per bedrijf 200 m³ minder mest af te voeren. Verlagen kan onder andere door een krachtvoersoort te kiezen met een lager P-gehalte. Geldt dit ook voor uw bedrijf? Dit kunt u bepalen met onze rekentool.

Download de P-Wijzer

Klik op de onderstaande knop om de Excel te downloaden. Het bestand begint dan met downloaden en u kunt direct aan de slag met de rekentool.

Download de P-Wijzer