Nieuws

Oog voor kringlooplandbouw binnen Koeien & Kansen

Gepubliceerd op
6 november 2020

Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse boer eruit? Dit was een centrale vraag in de video over Kringlooplandbouw met de titel ‘De wetenschap en de boerderij’. Koeien & Kansen deelnemer Geert Stevens in Holten heeft meegewerkt aan deze video over Kringlooplandbouw. Hij vertelde onder meer over zijn keuze voor meer biodiversiteit en ging hierover het gesprek aan met Anne van Doorn, ecoloog en onderzoeker bij Wageningen University & Research.

Wetenschappers en boeren wisselen met elkaar van gedachten over kringlooplandbouw, waarin meer aandacht is voor natuur en klimaat en minder gebruik gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Maar betekent deze manier van boeren ook minder inkomen. Geert Stevens geeft aan dat hij het wel spannend vindt, met name het verdienmodel. ‘Wij willen best wel stappen zetten, maar houden we daar wel geld aan over? Dat is voor mij nog wel een zorgpunt’, zegt Stevens. Vanuit de maatschappij voelt Stevens de vraag naar kringlooplandbouw toenemen. ‘Je vraagt je dan af wat dat is en wat dat voor jouw bedrijf betekent en wat je er zelf aan kunt doen’, gaat hij verder.

Zo probeert Stevens zo efficiënt mogelijk met zijn eigen voer om te gaan, waardoor hij minder eiwit hoeft aan te kopen. Dit heeft een gunstig effect op de kostprijs per kilogram melk. Hij heeft dit kunnen realiseren door zijn ruwvoer op een ander moment te oogsten. ’We oogsten nu wanneer de voederwaarde van het gras het best past bij de behoefte van onze veestapel’, merkt hij op.  

Aandacht voor biodiversiteit

Naast het optimaliseren van zijn mineralenkringloop, krijgt Stevens ook steeds meer oog voor biodiversiteit op zijn bedrijf. Anne van Doorn, ecoloog geeft aan hoe we ons huidige systeem moeten omvormen, waarin we slimmer omgaan met grond, bodemvruchtbaarheid en meer aandacht hebben voor biodiversiteit. Op het bedrijf van Stevens liggen nu een paar percelen met kruidenrijk grasland. Geert vraagt af zich in hoeverre kruidenrijk grasland bijdraagt aan de klimaatbestendigheid van zijn bedrijf. En hoe hij het moet gaan inpassen in zijn bedrijfsvoering. ’Nu heb ik 5 procent van mijn areaal ingezaaid met kruidenrijk gras, maar wat voor effect heeft dit ruwvoer op andere kengetallen, zoals eiwit van eigen land en het krachtvoergebruik voor mijn bedrijf?’, vraagt hij. ’Deze aanpassingen binnen bedrijfsvoering gaan de eerste jaren vaak ten koste van de productie. Hiervoor moeten we samen een oplossing voor vinden’, meent de onderzoekster. Ze ziet de laatste vijf jaar een kentering. ’Steeds meer boeren richten zich niet alleen maar op productie, maar hebben meer en meer aandacht voor de bodem, biodiversiteit en het landschap. Dat is zeker hoopgevend voor de toekomst’, voegt ze eraan toe.

Start klein

Stevens geeft nog een laatste tip: ‘Start met kleine stapjes. Wij hebben eerst bloemenranden gezaaid langs maispercelen. We genoten van de bloemen en de vlinders. Dit was voor ons een eerste stap waar we gelukkig van werden’, gaat hij verder. Vandaar uit  hebben we nieuwe stappen gezet, onder andere naar kruidenrijke graspercelen.  

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan