Nieuws

Ondernemer kiest bewust voor grasonderzaai in maïs

Gepubliceerd op
8 september 2015

De Koeien & Kansen ondernemers Kuks hebben de afgelopen 25 jaar altijd na de maïsoogst snijrogge als groenbemester gezaaid. Aangezien de maïs vaak later rijp is dan verwacht, komt de rogge vaak te laat de grond in, waardoor het gewas zich niet optimaal ontwikkelt. Dit jaar is er voor gekozen om gras tussen de maïsrijen te zaaien op een perceel waar al 25 jaar continuteelt van maïs plaatsvond. Dit zou moeten leiden tot het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem.

Uit bodemanalyses in de periode van 1999 tot 2012 blijkt niet direct dat het organische stofgehalte procentueel in de bodem is toe- of afgenomen.  Ondanks dit gegeven heeft  Kuks toch besloten gras onder maïs te zaaien.

Jaartal 1999 (najaar) 2001 (voorjaar) 2001 (najaar) 2003 2005 2009 2012
Org. stof in % 4,6* 4,3* 4,2* 4,3 3,2 4,1 4,3

*bepaling aan de hand van groeiverliesmethode

NB 2005 gaf op alle percelen een lager organisch stof percentage.

De reden hiervoor is dat het ingezaaide gras veel eerder in de zomer de achtergebleven stikstof bij de maïsteelt opneemt, waardoor erminder stikstof uitspoelt. Dit in tegenstelling tot rogge, die in het gunstigste geval pas stikstof  kan opnemen in de maanden oktober en november. Afhankelijk van het tijdstip van de maïsoogst en het inzaaien van deze groenbemester. 

Extra kosten bij grasonderzaaien

De loonwerker heeft het gras op 6 juli ingezaaid net voor het sluiten van de rijen.  Hiervoor gebruikte hij 20 kilogram Italiaans raaigras per hectare. De loonwerker zaait het gras in. Dit brengt hogere kosten met zich mee, aangezien Kuks het zaaien van de snijrogge in eigen beheer uitvoerde. Daarnaast moet de ondernemer ook rekening houden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bij grasonderzaai mogen bijvoorbeeld geen bodemherbiciden gebruikt worden. De kosten voor graszaad liggen een stuk hoger. Twintig kilogram graszaad komt ongeveer overeen met 100 kilogram roggezaad.

Rijschade voorkomen tijdens oogst

Bij het oogsten is het belangrijk rijschade te voorkomen. Bij schade aan de bodem kan er op percelen met gras geen grondbewerkingen meer plaatsvinden.  Daarom hebben deze  Koeien & Kansen deelnemers ervoor  gekozen om de kopeinden van het perceel ook niet in te zaaien, zodat zij de bodem nog kunnen  bewerken bij eventuele ontstane rijschade tijdens het oosten.  

Meer stikstof voor betere gewasgroei in opvolgend jaar

Uiteindelijk is de belangrijkste overweging voor onderzaai van gras, dat er eerder en dus meer stikstof binding plaatsvindt. Dit leidt tot minder verliezen. De gebonden stikstof komt in het voorjaar eerder vrij, zodat er in het nieuwe jaar een nog massaler gewas kan groeien.