Nieuws

Navigator straks ook geschikt als excretieplanner

Gepubliceerd op
20 juli 2015

Proeftuin Natura 2000 Overijssel gaat de eerder opgeleverde Ammoniak Navigator verder uitbouwen tot een ammoniak- en excretieplanner. De bèta-versie van de Ammoniak Navigator is de afgelopen maanden door een aantal pilotveehouders getest en enthousiast ontvangen. Zij gaven aan meer mogelijkheden te zien in het instrument, namelijk om ook te kunnen sturen op de stikstof- en fosfaatexcretie.

De Ammoniak Navigator is in eerste instantie ontwikkeld voor veehouders om op elk gewenst moment te kunnen sturen op ammoniak. Bij het maken van de bèta-versie is samengewerkt met de pilotveehouders van de Proeftuin. Melkveehouder Jan Hemstede heeft over een langere periode zijn bedrijfsgegevens ingevuld in de Navigator en gekeken of het resultaat van nut was in zijn bedrijfsvoering. Tijdens een bijeenkomst van de Proeftuin deelde hij zijn ervaringen met de andere pilotveehouders, de Proeftuin-adviseurs en deskundigen van Wageningen UR. Zijn conclusie: “Ja, de Ammoniak Navigator kan een mooi instrument zijn, met praktische meerwaarde voor de bedrijfsvoering. Het maakt het mogelijk om goed te sturen op ammoniak, juist omdat je elk moment van het jaar kunt bekijken hoe je ervoor staat.” 

Uitbreiding Navigator

De reactie van Hemstede en andere betrokkenen is dus positief. Hemstede had echter een aanvulling: “Het zou nog mooier zijn als je met de Navigator ook direct kunt sturen op de stikstof- en fosfaatexcretie. Dit heeft veel met de ammoniakemissie te maken en moet dus vast makkelijk aan de Navigator te koppelen zijn.” Hij verwacht dat deze uitbreiding het gebruik van de Navigator in de praktijk stimuleert. Een inzicht dat het projectteam van de Proeftuin met hem deelt. Daarom is een traject gestart voor de uitbouw van de Ammoniak Navigator tot een ammoniak- en excretieplanner. 

Vervolg

Navigator
Navigator

Het is de bedoeling om samen met een aantal veehouders de eerste bèta-versie van de uitgebreide Navigator de komende maanden te testen.

Benieuwd naar de werking van de (Ammoniak) Navigator? Zie het bericht ‘Baas over ammoniakemissie met Ammoniak Navigator’ dat in februari 2015 op www.proeftuinnatura2000.nl is geplaatst.