Nieuws

Minder koeien leidt tot minder kosten en lager inkomen

Gepubliceerd op
16 april 2014

Binnen het nieuwe mestbeleid, dat in 2015 in volle omvang van kracht is, moeten veel bedrijven mest gaan verwerken. De gevolgen van het beleid verschillen flink per bedrijf. Wel bestaat er waarschijnlijk de mogelijkheid om de plaatsingsruimte van fosfaat bedrijfsspecifiek te vergroten, via de KringloopWijzer.

Voor een intensief melkveebedrijf van meer dan 22.000 kilogram melk per hectare, in de overschot regio Zuid, heeft het project Koeien & Kansen berekend wat het verkleinen van de veestapel betekent. Er is uitgegaan van het verkleinen van de veestapel van 110 koeien naar 90 koeien. Dit leidt tot een inkomensdaling van bijna €30.000, - bij een melkprijs van 35 cent per kilogram melk. De berekening is gebaseerd op het Noord Limburgse Koeien & Kansen - bedrijf van Pijnenborg – Kempen. De volledige noditie: Inkomenseffecten minder koeien houden.

Daling opbrengsten melk en omzet en aanwas

De daling van het inkomen komt vooral doordat de opbrengsten voor melk en omzet en aanwas fors dalen. De lagere operationele kosten zoals lagere voerkosten, veekosten en kosten voor mestafvoer compenseren in veel gevallen de lagere opbrengsten voor melk en vee bij het houden van minder dieren niet.  Een lage melkprijs in combinatie met een hoge prijs voor mestafvoer en duur voer, kan minder vee houden soms aantrekkelijk maken.