Project

Met schimmels lignine afbreken

Bepaalde schimmels hebben de eigenschap dat zij tijdens het koloniseren van het substraat specifiek lignine afbreken en de rest van de koolhydraten ongemoeid laten. Deze witrot-schimmels worden gebruikt om laagwaardige organische (rest)stromen met een hoog ligninegehalte op te waarderen tot waardevol veevoer voor herkauwers en voor gebruik in vergistingsinstallaties op boerderijniveau.

Onderzocht wordt welke schimmels het meest optimaal lignine afbreken, zonder de aanwezige koolhydraten (cellulose en hemicellulose) te gebruiken. De werking van verschillende schimmelsoorten wordt getest bij verschillende laagwaardige voedermiddelen, zoals bijvoorbeeld stro. Het is belangrijk om de condities optimaal te hebben zodat de schimmels maximaal lignine afbreken en zo weinig mogelijk koolhydraten. Door het proces te stoppen voordat de schimmels paddenstoelen gaan vormen en de koolhydraten verteren, wordt een substraat verkregen dat voor de micro-organismen in de pens goed fermenteerbaar is.

Het project heeft als doel een bruikbare techniek vinden om met behulp van schimmels lignine af te breken in laagwaardige voedermiddelen en deze daarmee op te waarderen tot goed veevoer voor herkauwers.

Uitvoerende Instelling

Leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen University, in samenwerking met Wageningen UR Plant Breeding

Financiers

Productschap Zuivel (ZuivelNL per 2015), STW, Agrifirm, DSM, Purac, Den Ouden en Hofmans.

Nieuws

Producten

Proefschrift: Fungal treatment of lignocellulosic biomass