Nieuws

Melkveebedrijven gezocht voor verminderen ammoniak

Gepubliceerd op
15 februari 2016

Proeftuin Natura 2000 heeft veel kennis opgedaan over het gebruik en inpassen van maatregelen voor ammoniakreductie in de bedrijfsvoering. Voor de volgende fase van het project, Proef op de Som, worden 28 melkveehouders gezocht die willen deelnemen als praktijkbedrijf. De inschrijving staat open tot en met 24 februari.

De uitdaging voor Proef op de Som om de verzamelde kennis over de reductie van ammoniakemissie geschikt te maken voor een brede groep veehouders binnen én buiten Overijssel. Daarom zoekt de Proeftuin 28 melkveehouders die van elkaar verschillen in bedrijfsomvang, grondsoort, ligging, maar ook qua ambities en leerstijl.

Bruikbare materialen en instrumenten

Onder begeleiding van de Proeftuin gaan 28 praktijkbedrijven een jaar aan de slag. Met behulp van de resultaten van de Proeftuin en onder begeleiding van een team van experts stellen deelnemers een eigen Bedrijfsplan Ammoniakreductie op dat ze gelijk in uitvoering nemen. Het project vraagt van de deelnemende melkveehouders om op regelmatige basis gegevens aan te leveren. Met hun feedback worden de informatiematerialen en instrumenten van de Proeftuin verbeterd. Tegelijkertijd wordt de bedrijfsmatige voortgang ook gemonitord.

AmmoniakCheck

De praktijkbedrijven krijgen de primeur van het nieuwste instrument dat in ontwikkeling is binnen de Proeftuin, de AmmoniakCheck. Aan de hand van BEX-BEA-cijfers is in één oogopslag te zien hoe de ammoniakemissie verdeeld is over hun bedrijf. Ook de Navigator wordt ingezet binnen het project. Met de ervaringen van de praktijkbedrijven en hun tips en trucs worden deze nieuwe instrumenten verbeterd zodat de hele melkveesector straks over praktische gereedschappen kan beschikken.

Aanmelden

Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich aanmelden als belangstellende door een formulier op de website van Proeftuin Natura 2000 in te vullen. Zie voor meer informatie en het aanmeldformulier: www.proeftuinnatura2000.nl/proefopdesom.