Nieuws

Maak nu een optimale maiskuil

Gepubliceerd op
9 september 2019

De impact van mais en de kwaliteit daarvan in het rantsoen is belangrijk voor een optimale benutting. Dit is van invloed op de resultaten in de KringloopWijzer. Bepaal het juiste moment van oogsten, werk nauwkeurig tijdens het inkuilproces en zorg voor een optimale bewaring bij het oogsten van snijmaïs.

Binnenkort start de oogsten van mais op veel bedrijven. Een aantal aandachtspunten op een rij voor het realiseren van een optimale maiskuil:

  • Maak een kuil die past bij de voersnelheid. Een te lage voorsnelheid leidt vaak tot broei en extra bederf van het ruwvoer. Bij een hoge voersnelheid speelt dit geen of nauwelijks een rol. Een lange, relatief smalle en lage kuil, die nog wel 2 meter hoog mag zijn, is een optie.
  • Een extra sleufsilo maken is op korte termijn geen optie, maar maak in plaats van een rijkuil bovenop de bestaande silo, maar een echte rijkuil op een andere plaats. Deze extra kuil is waarschijnlijk ook goed te gebruiken in de overgang van de maisoogst 2019 naar het voeren van de mais van de oogst in 2020.
  • Laat de korrels goed kneuzen. Goede gesplitste korrels hebben een positief effect op de benutting. Elke korrel moet minimaal in 3 stukken zijn gesplitst. Controleer tijdens het oogsten bij de kuil of de korrel goed gesplitst is. Zo niet, laat de instelling van de kneuzer aanpassen.
  • Zorg dat de kuil goed wordt aangereden. Zeker bij een sleufsilo waar van achter naar voren wordt gewerkt is aanrijden in dunne laagjes belangrijk. Het lijkt heel makkelijk, maar verdeel de inhoud van een silagewagen van 40 m3 maar eens in een dun laagje van maximaal 30, maar liever 15 centimeter. In de praktijk gaat het hier weleens mis. Elk jaar zijn er weer kuilen waar het midden een veel te lage dichtheid heeft, wat broei tot gevolg heeft.
  • Let op het droge stofpercentage in combinatie met haksellengte. Oogst de mais op een droge percentage tussen 35 en 40%. Dan is de haksellengte niet zo relevant. Een lengte tussen de 6 en 30 millimeter is dan acceptabel. Is de mais natter, dan is iets grover hakselen tussen de 12 en 15 millimeter wenselijk. Te kort zorgt voor moes in de kuil. Is het gewas droger dan 40% dan is iets fijner hakselen aan te bevelen, maar haksel nooit korter dan 6 millimeter. Bij goed aanrijden is 10 millimeter goed mogelijk. Iets grover hakselen en de toplaag fijner is ook een optie, maar is in de praktijk vaak niet eenvoudig uitvoerbaar.
  • Voer de geoogste mais niet direct aan de koeien, ondanks dat zij het graag vreten. Voor een optimale mineralenbenutting is goed om de kuil tot de kerst dicht te laten zitten, indien de ruwvoervoorraad dat toelaat. Dit komt de bestendigheid van het zetmeel ten goede.