Project

LWV20203 Feed4Foodure III; Sustainable animal in circular agri-food systems

De Feed of the Future zal worden ontwikkeld, wat betekent dat het gebruik van bijproducten, residuen en menselijke oneetbare hulpbronnen aanzienlijk zal worden verbeterd, zonder het dierenwelzijn en klimaatverandering in gevaar te brengen. Duurzame diervoeding in circulaire agrovoedingssystemen is de overkoepelende doelstelling en geeft direct de integratieve aanpak in dit programma weer. Dit programma zal resulteren in concepten voor eiwitarme diëten met een hoge efficiëntie van nutriënten- en hulpbronnengebruik; en lage nutriëntenverliezen (d.w.z. N en P) gedurende de gehele cyclus voeder-dier-stal-mest-grond-gewassen.

Feed4Foodure is een onderzoeks- en innovatieprogramma gericht op duurzame diervoeding, circulaire agrovoedingssystemen, robuuste veehouderij en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Duurzame diervoeding in circulaire agrofoodsystemen staat centraal voor 2021-2024.

lekkage naar het milieu verminderen


Duurzame diervoeding is een brongericht onderzoeks- en innovatietraject om "lekkage" van nutriënten uit het landbouw- en voedselsysteem naar het milieu te verminderen. "Lage uitscheiding en circulaire diëten" zullen resulteren in een verminderde uitscheiding van stikstof, fosfor en andere elementen in uitwerpselen en urine en zullen het verlies aan nutriënten verminderen tijdens de volledige nutriëntencyclus voer-dier-schuur-mest-bodem-gewassen. Een extra uitdaging is het ontwikkelen van dergelijke emissiearme voerinnovaties zonder nadelige effecten op bijvoorbeeld dierenwelzijn of klimaat.

De Feed4Foodure-partners zijn zeer gemotiveerd om dergelijke geïntegreerde benaderingen te ontwikkelen: "Feeds of the future" voor circulaire agrofoodconcepten van de toekomst. Deze duurzaamheidstransitie omvat een verschuiving in het type voedermiddel. Circulaire agrofoodsystemen zullen meer voeders gebruiken die lokaal of regionaal op de boerderij zijn geproduceerd, zoals (biodiverse) gras- en voedergewassen, in combinatie met bijproducten, residuen en andere menselijke niet-eetbare biomassa als voedermiddel. Primaire grondstoffen, die direct kunnen worden gebruikt voor menselijke voedingsproducten, zullen aanzienlijk afnemen in toekomstige circulaire voerconcepten. Dit vraagt om nieuwe geïntegreerde concepten voor cascadering en valorisatie van bijproducten en residuen. Diervoedertoepassingen moeten over soorten heen worden geoptimaliseerd en gecombineerd met food- en non-foodtoepassingen om de beschikbare biomassa op de meest duurzame manier en met de hoogste toegevoegde waarde volledig te kunnen benutten.

Publicaties