Project

Lactatie op maat

In Nederland wordt de gemiddelde melkkoe 5,7 jaar oud. In principe kunnen koeien prima langer produceren, wat beter past bij het streven naar een duurzamere veestapel en wat economisch ook aantrekkelijker is. Dat koeien toch voortijdig worden afgevoerd, wordt met name bepaald door ziekte of vruchtbaarheidsstoornissen. Een groot deel van deze gezondheidsproblemen bij melkvee ontstaan in aansluiting op het moment van afkalven.

Het doel van Lactatie op Maat is de waarde te bepalen van het beperken van het aantal afkalvingen voor de koe door de lactatie te verlengen. 

De verwachting is dat een lactatie die doelbewust verlengd wordt door het inseminatiemoment uit te stellen, niet alleen consequenties heeft voor diergezondheid en levensduur, maar ook voor de melkproductie, de vruchtbaarheid, het aantal geboren kalveren, en het economisch resultaat van het bedrijf.

De aanpak bestaat uit drie werkpakketten:

  1. Een dierexperiment onder geconditioneerde omstandigheden;
  2. Monitoren van een netwerk van melkveebedrijven welke reeds werken met een verlengde lactatie;
  3. Ontwikkelen en evalueren van een beslismodel.

De PPS is succesvol wanneer Nederlandse melkveehouders door middel van een benadering afgestemd op de individuele koe, het aantal kritische periodes in het leven van de koe kunnen beperken door de lactatielengte verlengen, op een wijze die economisch verantwoord is. Implementatie wordt ondersteund door een beslisboom uitgevoerd in de vorm van een mobiele app.

Publicaties