Nieuws

Kleinere kunstmestgiften bij meer snedes gras

Gepubliceerd op
8 mei 2014

De vroege start van het groeiseizoen vergroot de kans op een langer groeiseizoen dan gemiddeld. In de praktijk betekent dat extra opbrengsten in de vorm van de oogst van een extra snede gras. Aangezien de hoeveelheid (kunst)mest beperkt is, kan dat leiden tot een tekort aan meststoffen, indien de bemesting niet wordt aangepast. Verwacht u meer snedes, dan is het nu belangrijk de verdeling opnieuw te bepalen en aan te passen naar kleinere giften.

Dit kan door bijvoorbeeld de vier geplande snedes die nog bemest moeten worden met 5 kg zuiver N te korten, zodat 20 kg N (75 kg KAS) overblijft voor een snede extra.

Rekenvoorbeeld bij extra snede gras

Dit voorbeeld is opgesteld door de CBGV. Zij gaan hierbij uit van een jaargift van 265 N, NLV 250 en 25 m3 mest eerste snede, 20 m3 voor eventueel een tweede snede maaien.

Kleinere kunstmestgiften bij meer snedes

Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat als er in snede twee en drie gekort wordt op de kunstmestgift, er ruimte ontstaat voor bemesting van een zesde snede. Hiermee kan voorkomen worden dat het gras aan het einde van het jaar minder groeit, minder smakelijk is en minder eiwit bevat. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met weersinvloeden. Bij een eventuele droogte in de komende zomer zal het schema er weer anders uitzien. Elke ondernemer moet dit zo goed mogelijk proberen in te schatten voor zijn bedrijf.

Hogere nawerking dierlijke mest

Naast goed plannen om binnen de N-gebruiksruimte te blijven zijn er ook andere redenen waarom het verstandig is om de N-gift voor de 2e en 3e snede wat te verlagen. Door de relatief vroege eerste snede heeft op veel bedrijven de dierlijke mest nog minder tijd gehad om na te werken. Daardoor mag in de tweede snede een wat hogere nalevering worden verwacht. Zie ook verschil werkingscoëfficiënten dierlijke mest in Adviesbasis Bemesting voor voorjaar en na de eerste snede. 

Hogere bodemtemperatuur

Verder is dit jaar de bodemtemperatuur duidelijk hoger dan normaal. Dit betekent een hogere stikstofnalevering uit bodem, als de bodem vochtig genoeg is. Alhoewel er nog geen exact onderzoek bekend is, blijkt uit eerste verkenningen van NMI dat op maandbasis 3-5 kilogram per hectare extra nalevering verwacht mag worden in gunstige perioden. Een reden te meer om 5 kg zuivere N per ha voor de volgende snede te korten en op te sparen voor verderop in het seizoen.