Nieuws

Kennisdag ammoniak: delen, discussiëren en meedenken

Gepubliceerd op
14 december 2015

Maandag 30 november bezochten 130 melkveehouders, adviseurs, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden de kennisdag ‘Ammoniak in de melkveehouderij’ van Proeftuin Natura 2000 Overijssel.

De dag werd goed benut om praktische en persoonlijke vragen te stellen tijdens de kennissessies en de forumdiscussie met Hester Maij (Overijssels gedeputeerde voor Landbouw, Natuur en Cultuur), Erik Back (provinciaal voorzitter LTO Noord Overijssel en Gelderland) en Martin Scholten (directeur Animal Sciences Group Wageningen UR). Onderstaand een weergave van de forumdiscussie en linkjes naar meer informatie over de zes kennissessies.

Forumdiscussie

Dagvoorzitter René Schepers trapte de forumdiscussie ‘Collectieve doelen via het boerenerf’ direct scherp af. Is dit een “gedoetitel”, vroeg hij aan forumleden Hester Maij, Erik Back en Martin Scholten. ”Als je samen wat wilt bereiken, moet je samen doelen stellen”, begint Back. “Maar de sleutel ligt bij de individuele ondernemer. En elk bedrijf is zo verschillend dat dat ook om verschillende maatregelen vraagt”.

Volgens Maij en Scholten hebben de Proeftuin hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. “Ik was net bij de kennissessie Economie en dan komen er maatregelen voorbij die het inkomen verhogen en de emissie verlagen. Dat is precies de win-winsituatie die ik zoek”, stelt Maij. Voor Scholten was de animatie van de Proeftuin een eyeopener. “Je hebt gereedschap nodig passend bij je bedrijf, om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke vraag.” Juist dat bedrijven kunnen kiezen voor maatwerk zien de forumleden als pluspunt. Maij: “Er worden tegenwoordig teveel, te vaak en te snel maatregelen over de sector heen gelegd. Dat slaat de innovatie op bedrijven plat.”

Een melkveehouder in de zaal geeft aan dat het zaak is de verzamelde gegevens vanuit de Proeftuin nu goed uit te rollen. Waarbij het belangrijk is dat maatregelen praktisch zijn, wat zijn de kosten en wat levert met het op? De forumleden zijn het daarmee eens. “Ik ben ook praktiserend boer, maar zelf ben ik nog niet op de trein gestapt”, geeft Back aan. “Ik merk vandaag dat ik geld heb laten liggen. Het is een signaal waar we als LTO Noord wat mee moeten, zorgen dat het peloton meegaat.”

Rene Schepers leidt de discussie met Erik Back, Hester Maij en Martin Scholten.
Rene Schepers leidt de discussie met Erik Back, Hester Maij en Martin Scholten.

Volgens Scholten is het tijd om de resultaten uit de Proeftuin breder uit te rollen naar de rest van Nederland en wellicht daarbuiten. Maij reageert: “We hebben bij de Provincie net een aanvraag binnen gekregen voor een vervolg.” Daarbij haalt ze voor de toekomst van de sector ook nog het aspect bodem aan. “Ik denk dat we daar nog in de kinderschoenen staan. Maar als we die ook weten te combineren in de agrarische bedrijfsvoering, dan heb ik er veel vertrouwen in dat het moet onze prachtige sector goed blijft gaan.”

Kennissessies

Via deze linkjes vindt u meer informatie over de kennissessies (op de website van de Proeftuin):
Kennissessie 1: Economie en ammoniak
Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?
Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie
Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf
Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren
Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen