Nieuws

Kansen voor koeien en melkveehouders met veel vers gras

Gepubliceerd op
24 maart 2016

In het project ‘Zo groen als gras’ kon het ureumgehalte bij vers gras voeren op het ‘proefbedrijf’ stabieler en lager worden gehouden. De doorbraak kwam door het tweemaal daags meten van het ureumgehalte in de melk en het snel bijsturen met een aangepast voermodel. Daarnaast bleek het mogelijk om meer vers gras te voeren met minder krachtvoer. Dit heeft positieve effecten op economie, milieu en mestoverschotten.

De tweemaal daagse ureummetingen op het bedrijf van Blitterswijk in Werkhoven gaven betrouwbare en snelle indicaties in hoeverre op de eiwitbehoefte werd gevoerd bij de vaak grote kwaliteitschommelingen van vers gras. Met het ontwikkelde interactieve voermodel kon het rantsoen snel worden aangepast. Met de aangepaste opraapwagen met weeginstallatie kon het rantsoen vrij exact worden gevoerd. Met het vier-wielen-systeem met hondengang kon ook onder natte omstandigheden vers gras worden gehaald.

Meer vers gras voeren

Tijdens de uitvoering van het project werd ook een tweede doel gerealiseerd. Namelijk het meer voeren van vers gras per koe per dag, dat van hoge kwaliteit is, om het krachtvoer te beperken. De voerkosten per kg melk konden worden beperkt (figuur). Daarmee werd een hogere rentabiliteit van het eigen land verkregen. Maar ook een lagere fosfaatproductie in de mest en een lagere ammoniakemissie.

plaatjegroenalsgras..png

Positieve effecten voor de sector

De resultaten zullen een stimulans zijn tot meer grondgebondenheid. En tot een beperking van het nationale mestoverschot en de ammoniakemissie. De aanpak levert daarmee perspectiefvolle maatregelen om de kringloop op bedrijf en op regio-niveau verder te sluiten. Daarnaast zijn er positieve effecten op het imago van de Nederlandse zuivel bij veel vers gras voeren en beweiden. Dit project levert een goede bijdrage aan het beter leren voeren van vers gras en daarmee ook aan het beter leren beweiden. Zodat het een stimulans is tot beweiden of langer beweiden; eventueel in combinatie met vers gras voeren op stal als de weersomstandigheden voor beweiden niet goed zijn (te nat, te droog, te warm of te koud). Ook heeft het project idee├źn geleverd tot verdere perspectiefvolle innovaties om het vers gras voeren en beweiden nog gemakkelijker, rendabeler en duurzamer te maken. In vervolgprojecten zal dit vorm krijgen.

Lees ook hoe Aleid Blitterswijk met dagelijks meten van melkureum een beter saldo realiseert in het artikel Van 8 naar 12 kilo droge stof uit vers gras (Veeteelt februari 2 2016).

Lees meer over van het project Zo groen als gras in het rapport: