Nieuws

Investeringswijzer berekent investeringen in melkveehouderij

Gepubliceerd op
18 maart 2013

In oktober 2012 verscheen de eerste versie van de Investeringswijzer melkvee. Vanaf nu is een nieuwe versie beschikbaar.

Met het programma kunnen nieuwe kengetallen worden berekend waarmee investeringen door melkveebedrijven beter zijn te beoordelen op rendement. De belangrijkste daarvan zijn: interne rentevoet, terugverdientijd en extra marge per € 100,- geïnvesteerd vermogen. Daarnaast toont het programma ook kengetallen die zicht geven op de haalbaarheid aan de hand van liquiditeit. Dit gebeurt via grafieken waarin het verloop van de kritieke melkprijs en de marge (die overblijft wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan) zijn weergegeven.

De Investeringswijzer is een eenvoudig programma waarmee op basis van een beperkt aantal invoergegevens een groeiplan van een bedrijf beoordeeld kan worden. Meer informatie over de nieuwe investeringskengetallen en de uitgangspunten van het rekenmodel zijn te vinden in het rapport ‘Beter zicht op rendement van investeringen’ van Wageningen UR Livestock Research. Ga voor een totaaloverzicht van alle producten naar de projectpagina 'Groeien in rendement'.

Van het programma is ook een speciale versie gemaakt waarmee investeringen die gespreid over meerdere jaren worden uitgevoerd, zijn door te rekenen. Voor geïnteresseerden is deze versie beschikbaar.