Nieuws

Hogere grasopbrengst met water verdunde mest

Gepubliceerd op
2 maart 2015

In veldproeven op grasland is door Wageningen UR samen met VIC Zegveld en Dairy Campus ervaring opgedaan met aanwenden van verdunde mest met de sleepvoet. Bovendien is een aantal ideeën voor innovatieve methoden van mest aanwenden getest. Uit de resultaten blijkt dat de grasopbrengst en de stikstofbenutting stijgen door in de zomer met water verdunde mest toe te dienen. Ook afdekken van de strookjes mest met een vloeibaar middel lijkt te leiden tot een betere stikstofbenutting. Voor praktijktoepassing moet deze methode echter nog verder ontwikkeld worden.

De veldproeven vormen een onderdeel van het onderzoeksproject naar perspectiefvolle emissiearme aanwendingsmethoden op grasland op veen- en kleigrond. Binnen dit project wordt ook emissieonderzoek uitgevoerd naar het effect van verdunnen van mest, aangewend met de sleepvoetenmachine (zie nieuwsbericht “Mest verdunnen met water geeft minder ammoniakemissie”). Het onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Zuivel (ZuivelNL per 1 januari 2015), ministerie van EZ en de provincies Zuid Holland en Friesland.

Mest verdunnen en afdekken

In twee veldproeven op grasland met de sleepvoetenmachine in de omgeving van VIC Zegveld (Nieuwkoop) en op Dairy Campus werd onderzocht of de stikstofbenutting uit de mest toeneemt wanneer de mest wordt verdund met een verdunning van 1 mest : 1 water en 2 mest : 1 water. Daarnaast zijn behandelingen aangelegd waarbij de strookjes mest werden afgedekt met water, vloeibare tarwezetmeel, raapolie of verdund citroenzuur. Op de sleepvoetenmachine van KTC Zegveld werden hiertoe ketsplaatjes achterop de sleepvoeten gemonteerd waarmee de middelen zo goed mogelijk verdeeld op de strookjes mest werden gebracht (zie foto 1 en 2). Per product werd het strookje mest steeds met een hoeveelheid van 1 mm afgedekt. Op Dairy Campus is daarnaast nog de zogenaamde Triple Spray methode (ontwikkeld door Slootsmid Laren) meegenomen. Deze methode vernevelt eerst water op het gewas, vervolgens wordt de mest op het gewas gebracht, waarna met water de mest van het gewas afgespoten wordt.

Alle aanwendingsmethoden werden steeds uitgevoerd met twee mestdoseringen: 15 en 25 m3 (onverdunde mest) per ha. Op zowel Dairy Campus als in Nieuwkoop werd de mest in de tweede helft van juni onder relatief droge omstandigheden aangewend. Ook de groeiperiode daarna was relatief droog. De bemesting werd niet aangevuld met stikstof uit kunstmest.

Meer gras en betere stikstofbenutting in de snede na aanwenden

Op zowel Dairy Campus als in Nieuwkoop gaf verdunde mest, aangewend met de sleepvoetenmachine een duidelijk hogere grasopbrengst en stikstofbenutting van de mest ten opzichte van onverdunde mest. Verdunning van de mest in een verhouding van 2 mest : 1 water gaf 7- 12% hogere opbrengst en verdunning in een verhouding van 1 mest : 1 water gaf zelfs 20- 25% hogere opbrengst in de snede na aanwenden. De stikstofbenutting nam toe van gemiddeld 9% bij onverdunde mest naar 13 respectievelijk 18%. Alleen op Dairy Campus had ook het afdekken van de strookjes mest met water, zetmeel en verdund citroenzuur een positief effect op de opbrengst en stikstofbenutting. De grasopbrengst van deze behandelingen was circa 10% hoger dan van de behandelingen met mest zonder afdekking en de stikstofbenutting werd verhoogd van 14% naar ongeveer 20%. Op beide locaties had het afdekken van de strookjes mest met raapolie een negatief effect op grasopbrengst doordat de groei van het gras dat in aanraking kwam met raapolie sterk werd geremd. Ook de grasopbrengst van de velden bemest met triple spray machine bleef achter ten opzichte van de velden bemest met sleepvoetenmachine omdat de mest onvoldoende van het gras werd afgespoeld. De ontwikkeling van het gras werd mogelijk geremd door bedekking met mest. Daarnaast ging er mogelijk wat meer stikstof verloren als gevolg van extra emissie ten opzichte van de sleepvoetenmachine.