Nieuws

Hoge weidegrasopname mogelijk bij hoge veebezetting op huiskavel

Gepubliceerd op
18 april 2017

Een grasopname van 5 kilogram droge stof per koe per dag bij een veebezetting van 7,5 koe per hectare is mogelijk. Dit blijkt uit onderzoek van Amazing Grazing. Deze gemiddelde grasopname is afgelopen jaar gehaald met de beweidingssystemen roterend standweiden en stripgrazen.

Weiden bij een hoge veebezetting, meer dan 5 melkkoeien per hectare huiskavel, is in de praktijk vaak een uitdaging. Afgelopen jaar is op KTC Zegveld en Dairy Campus onderzocht hoeveel weidegras bij een veebezetting van 7,5 melkkoe per hectare kan worden opgenomen. Uit eerdere studies blijkt dat bij een hogere veebezetting een droge stofopname mogelijk is van 450 kilogram per jaar. Zoals staat vermeld in het rapport over weidegang op pagina 23. Uitgangspunt bij deze studie was maaien in dienst van het beweiden om voldoende etgroen en daarmee smakelijk gras te telen. Hier werd globaal 200% gemaaid.

Vanuit economische achtergrond en maatschappelijk belang zijn voldoende uren weidegang met een bijbehorende hogere grasopname gewenst. Dat is bij hogere veebezetting alleen mogelijk als weiden in dienst staat van beweiden en moet maaien zoveel mogelijk worden beperkt. Bij alle in 2016 onderzochte beweidingssystemen bleek een opname van gemiddeld 5 kilogram droge stof per koe per dag haalbaar bij een veebezetting van 7,5 koe per hectare.

Figuur 1 Stripgrazen op etgroen geeft hoge benutting, maar maaien moet wel beperkt blijven om voldoende vers gras beschikbaar te houden voor de koeien
Figuur 1 Stripgrazen op etgroen geeft hoge benutting, maar maaien moet wel beperkt blijven om voldoende vers gras beschikbaar te houden voor de koeien

De grasopname van een individuele koe laat zich slecht bepalen. Een methode hiervoor is vlak voor inscharen en direct na uitscharen met een grashoogtemeter de hoeveelheid gras te meten, de hoogte om te rekenen naar een hoeveelheid vers gras en uit het verschil de opname terug te rekenen. Een andere veel toegepaste methode is de grasopname te schatten op basis van VEM-dekking, waarbij de opname van alle voersoorten behalve gras bekend is. Grashoogtemetingen zijn relatief onnauwkeurig en kunnen leiden tot grote afwijkingen. Grasopname schatten via VEM-dekking is minder onnauwkeurig en op dit moment de enige methode die in de praktijk gebruikt wordt. In figuur 2 staan hiervan de resultaten in 2016 op Dairy Campus. In de komende tijd onderzoekt Amazing Grazing of met sensordata de grasopname nauwkeuriger kan worden geschat.

In tabel 1 staan de gerealiseerde grasopbrengsten in 2016 voor standweiden en stripgrazen op basis van geschatte grasopname (VEM dekking).

Standweiden Stripgrazen
Droge stof gras/koe/dag 5,4 5,1
Totale grasopname per koe gedurende het weideseizoen 1031 980
Opgenomen vers gras per ha 7734 7349
kg ds/ha gemaaid voor inkuilen 1595 3629
Rest 835 626
Totale grasproductie in kg ds/ha 10172 11667

Tabel 1: Gemiddelde grasopname per koe per dag en gemaaide hoeveelheden bij het roterend standweiden en stripgrazen op de Dairy
Campus in 2016

De geschatte grasopnames zijn voor beide systemen ongeveer gelijk (geen significant verschil). Door het hogere maaiaandeel bij stripgrazen (inkuilen) is de uiteindelijke grasproductie bij dit systeem hoger geweest dan bij standweiden.

Resultaten grasopname seizoen 2016

Figuur 2: Geschatte vers grasopname (kg ds/koe/dag op basis van VEM-dekking) gedurende het seizoen 2016 bij Roterend standweiden (RSW) en stripgrazen (SG) op Dairy Campus in 2016
Figuur 2: Geschatte vers grasopname (kg ds/koe/dag op basis van VEM-dekking) gedurende het seizoen 2016 bij Roterend standweiden (RSW) en stripgrazen (SG) op Dairy Campus in 2016

Binnen het seizoen zijn duidelijke opnameverschillen te zien, zie figuur 2. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld droogte, voederwaarde van het gras en slecht weer tijdens de beweiding zijn. De komende tijd worden deze oorzaken verder in kaart gebracht. Daarmee kunnen we mogelijk adviezen opstellen over veranderingen in beweidingsmanagement gedurende het seizoen. Voor 2017 zal in elk geval worden geprobeerd om de grasopname nog iets hoger te krijgen. Dit geldt met name voor het stripgrazen door hier meer te weiden in dienst van beweiden en dus minder te maaien.