Nieuws

Hoge opname weidegras ook bij intensieve beweidingsystemen

Gepubliceerd op
3 oktober 2016

Het project Amazing Grazing richt zich op onderzoek dat als uiteindelijke doel heeft een zo hoog mogelijke opname en benutting van gras door de koe. Grasopname is daarmee een belangrijke bouwsteen van het (toekomstige) beweidingsysteem. Immers ‘echt’ weiden betekent grazen.

Bouwsteen Grasopname

Op bedrijven met voldoende huiskavel hoeft een hoge vers grasopname geen probleem te zijn. Echter, bedrijven worden groter en intensiever en moeten het doen met relatief kleinere huiskavels. Vooral bij een hogere veebezetting, van meer dan 5 melkkoeien per hectare, op de huiskavel is een hoge grasopname een uitdaging.

Gemiddeld wordt in Nederland 2/3 van het geproduceerde gras als kuilvoer gewonnen. Op Dairy Campus en KTC Zegveld wordt gezocht naar systemen waar 2/3 van het gewonnen gras op de huiskavel als weidegras wordt opgenomen. De nieuw opgedane kennis, is daarna ook inpasbaar bij lagere intensiteiten.

Figuur 1 Opzet en ligging beweidingssystemen op de Dairy Campus
Figuur 1 Opzet en ligging beweidingssystemen op de Dairy Campus

Beweidingsonderzoek systemen

In een beweidingsproef op KTC Zegveld (Kurzrasen en stripgrazen) en op de Dairy Campus (stripgrazen en roterend standweiden) wordt een aantal potentieel bruikbare beweidingsystemen gevolgd en verbeterd. De veebezetting is steeds 7,5 melkkoe per hectare.

Figuur 2 Koeien grazen strak langs de draad in het stripgraassysteem
Figuur 2 Koeien grazen strak langs de draad in het stripgraassysteem

Binnen alle systemen wordt gekeken of de schatting van de grasopname kan worden verbeterd. Dit gebeurt door metingen te verrichten aan de koe (koesensoren), aan de melkproductie en de hoeveelheid gras bij in- en uitscharen. Deze gegevens worden met de alkanentechniek gerelateerd aan de werkelijk gemeten grasopname.

Het in beeld brengen van de effecten op deze opname (bijvoeding, diergedrag, omgaan met weideresten, beweidingsysteem) zijn onderdeel van het beweidingsonderzoek. Door de hoge veebezetting is een rantsoen van 100% weidegras niet mogelijk, maar met de juiste onderzoeksvariabelen wordt steeds bekeken wanneer de vers grasopname van de koeien het hoogste is.

Voorlopige resultaten 2016

In 2016 verloopt de vers grasopname naar wens (zie figuur 3: geschatte grasopname). Bovendien zijn de koeien nog steeds buiten. Hoewel het erg droog is en de grasgroei beperkt, gaat de grasopname nog door.

Figuur 3 Geschatte grasopname op basis van kg bijvoeding
Figuur 3 Geschatte grasopname op basis van kg bijvoeding

In beide systemen wordt tot half juli een grasopname geschat van ruim 8 kilogram droge stof per koe per dag. Omgerekend voor dit systeem betekent dit 8 kilogram x 7,5 koeien x 175 weidedagen = ruim 10 ton droge stof per hectare als vers weidegras. De totale geschatte bruto grasopbrengst komt waarschijnlijk in de buurt van de 14 ton droge stof per hectare. Hiermee wordt dus ruim 2/3 als vers gras opgenomen.