Product

Handboek Snijmaïs

Actuele informatie over de teelt en het gebruik van snijmaïs, samengesteld door Wageningen University & Research. Aan de orde komen gewaseigenschappen, diverse teeltaspecten, oogst, vervoedering en de economische aspecten van snijmaïs.

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas in de Nederlandse melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. In het Handboek Snijmaïs zijn recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten verwerkt. Hiermee beschikt de melkveehouderij over objectieve informatie ten aanzien van de teelt en het gebruik van maïs die op een overzichtelijke wijze is samengesteld.

Helaas verschijnt er vanaf 2020 geen nieuwe editie meer van dit handboek. Er wordt nagedacht over mogelijke financiering voor een vervolg vanaf 2023.

Download het Handboek Snijmaïs 2020

Download editie 2020 van het handboek in z'n geheel of per hoofdstuk.