Product

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij

Nieuwste uitgave: 2023-2024, met hoofdstuk insecten!

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) van Wageningen Livestock Research bevat actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijven. Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen beschreven. Ook zijn de biggenprijzen raadpleegbaar.

KWIN-Veehouderij (KWIN-V) bevat informatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen (alleen in eerdere uitgaven), insecten en konijnen. Het is een waardevolle bron van informatie voor agrarisch adviseurs bij banken, accountants, makelaars, taxateurs, veehouders en studenten en docenten. Daarnaast is het biggenprijzenschema (BPS) beschikbaar en zijn extra modules af te nemen voor saldoberekeningen en kostprijzen per sector.

KWIN-Veehouderij digitaal

KWIN-Veehouderij is ook digitaal aan te schaffen, met de digitale versie kunt u:

 • Het actuele handboek raadplegen als pdf
 • Voorgaande edities raadplegen als pdf
 • Online saldo's en kostprijzen berekenen met de rekentool (modules)

Kosten: KWIN-V, BPS en extra modules

Alle prijzen die hier genoemd staan zijn exclusief BTW.

KWIN-V: handboek of digitaal

 • Handboek 2022-23: € 82
 • Abonnement digitale KWIN-V: € 75 per jaar

Biggenprijzenschema: digitaal

 • € 125 per jaar voor veehouders en € 250 voor overige bedrijven

Extra modules voor saldo's en kostprijzen: digitaal

 • Eén module kost € 34; twee modules € 65; drie modules € 92 en vier modules € 113 per jaar.

Biggenprijzenschema (BPS)

In het Landelijk Biggenprijzenschema (BPS) worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. Ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht en elke week wordt op basis van de uitbetalingsprijs van de slachterij en de actuele voerprijs een richtprijs voor biggen en een actuele kostprijs gepubliceerd.

Modules voor saldoberekeningen en kostprijzen

Voor het maken van saldoberekeningen zijn vier extra modules aan te schaffen. Kostprijsberekeningen zijn alleen voor varkens en pluimvee beschikbaar.

 1. Rundvee (melkvee + vleesvee)
 2. Melkgeiten
 3. Varkens (zeugen + vleesvarkens + opfokzeug + speenbiggen)
 4. Pluimvee (leghennen + vleeskuikens + vleeskuikenouderdieren)

Demo rekentool KWIN-V

Bekijk deze video voor een demo van de rekentool:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan