Project

Groei van het moderne kalf

Dit project zoekt naar de optimale groei van jongvee in de periode van 6 maanden tot afkalven. Daarbij gaat het enerzijds om de effecten van glucogene en lipogene nutriënten op de energiestofwisseling en anderzijds om het (automatisch) monitoren van groei.

De meeste kennis over optimale groei van jongvee is verouderd en niet gebaseerd op de huidige melktypische melkkoe. Commerciƫle voerconcepten zijn vaak gericht op een zo snel mogelijke groei, zodat de leeftijd van afkalven verlaagd kan worden. De gevolgen hiervan voor de gezondheid in latere lactaties en op de levensduur zijn niet zeker. Daarom is het van belang te onderzoeken wat de effecten van verschillende verhoudingen tussen zetmeel- en vezelrijke rantsoenen op deze kenmerken zijn. Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Levensduur Melkvee en Smart Farming.

Tweeledig doel

  • Ontwikkelen van objectieve geautomatiseerde methoden om de groei van jongvee vast te leggen, met als doel een optimale groeicurve te realiseren en te relateren aan levensduur en levensproductie.
  • Onderzoeken van het effect van nutriĆ«ntsamenstelling (energie uit zetmeel versus celwanden) op groei en lichaamssamenstelling van pinken tijdens hun jeugdgroei en de drachtperiode, te meten met nieuwe cameratechnieken, met als uiteindelijk doel de diergezondheid te verbeteren en de levensduur van melkvee te verlengen.

Onderzoek

  • Er wordt gestart met een beknopt literatuuronderzoek om de recente ontwikkelingen op het gebied van de optimale groei van de huidige melktypische Holstein Friesian kalveren in de periode van circa 6 maanden tot aan afkalven te evalueren. Naast voedingsaspecten wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor monitoring van groei.
  • Op basis van het literatuuronderzoek wordt besloten hoe het experimentele onderzoek wordt opgezet, waaronder de samenstelling van proefrantsoenen, de uitleesparameters en aandachtspunten. Het plan is om te starten met 80 vaarskalveren vanaf 6 maanden leeftijd en bij 2 proefrantsoenen de jeugdgroei te meten tot aan drachtig verklaring en vervolgens met 2 andere rantsoenen verder te gaan tot aan afkalven.

Verwachte resultaten

Het eindresultaat is een rapport dat aangeeft op welke manier de groei van jongvee van circa 6 maanden tot aan afkalven geautomatiseerd gevolgd kan worden. Daarbij wordt besproken wat belangrijke aandachtspunten zijn in de groeicurve, en hoe de bron van energie (zetmeel versus vezels en celwanden) mogelijk een rol speelt in de balans tussen groei en vervetting. Het rapport zal breed gecommuniceerd worden in pers en vakbladen.

Achtergrondinformatie