Nieuws

Goed grasjaar voor biologisch melkveebedrijf

Gepubliceerd op
7 september 2017

Het jaar 2017 gaat voor de maatschap Sikkenga-Bleker de boeken in als een zeer goed en groeizaam grasjaar. Deze biologische melkveehouders gaan er vanuit dat ze een opbrengst realiseren tussen de 11 en 12 ton droge stof per hectare. Vooral klaver heeft zich dit jaar zeer goed kunnen ontwikkelen en voor een plus gezorgd.

De klaver heeft zich door het prachtig weer in de maanden mei en juni zich al vroeg kunnen ontwikkelen. En het gewas heeft daarna goed zijn werk gedaan.

Vooral de percelen met rode klaver, die de koeien die in stal gevoerd krijgen, doen het ontzettend goed dit jaar.  ‘’We zitten nu al eind augustus en we zijn al met de vijfde snede bezig’’, merkt Sikkenga op. 

Goede kuiluitslagen

Op dit moment heeft de maatschap al meer kuil dan vorig jaar. De eerste kuiluitslagen geven aan dat de kuilen een hoger eiwitgehalte kennen. De eerste snede heeft 157 RE en de tweede snede behaalt ook nog een gehalte van 148 RE. Dit zijn voor biologische teeltwijzen prima resultaten. De VEM-waarde waren respectievelijk 962 en 914. Wel zijn de suikergehaltes hoog, de eerste snede heeft 162 gram suiker en de tweede snede nog 113 gram.

Vorig jaar teelden deze ondernemers nog 20 hectare voedergewassen, zoals mais, bieten en tarwe. Hierdoor is er meer gras beschikbaar voor het stalvoeren. Dit gaat dan ook een stuk gemakkelijker. Door het betere en ruimere grasaanbod is de productie van de koeien hoger en zijn de gehalten met 4.10 % vet en ruim 3.60% eiwit prima.

Gras klaver kent hogere opbrengsten

Het verschil in de weidepercelen met en zonder klaver bedraagt ondertussen wel 2 ton droge stof per hectare vanaf begin dit voorjaar tot nu toe.

Ondertussen krijgen ze wel wat last van roest in het gras daarom zien deze ondernemers graag dat ze nog wat langer mochten bemesten dan 1 september.