Nieuws

Geslaagde Zomeravondbijeenkomst ‘Verborgen rendement uit de bodem’

Gepubliceerd op
8 september 2015

Eind juni vond een zomeravondbijeenkomst plaats voor de deelnemers van het project Verborgen rendement. Tjerk Hof, voorzitter van ANV Gagelvenne en initiatiefnemer voor dit project, gaf de aftrap en zei verheugd te zijn dat men het geleerde van de cursus ‘Mijn bodem, de basis’ nu in de praktijk kan brengen.

De specifieke aanpak van ‘Verborgen rendement’ is om op perceelsniveau gegevens te verzamelen en op te nemen in een digitaal overzicht. De bestaande graslandgebruikskalender is hiervoor de basis. In dit pilot jaar worden perceelsgegevens verzameld over de grasproductie en bodemkwaliteit, en wordt het plan verder ontwikkeld. 

Economie

Om scherp te krijgen hoe belangrijk goed bodem- en ruwvoermanagement is, is door Agrifirm/Exlan voor de kernbedrijven berekend hoeveel 500 kg (ds) meer gras (per ha) financieel op kan leveren. Hiervoor werd het programma ‘Melk Optimaal’ gebruikt. De uitkomsten lieten zien dat extra gewasproductie kan leiden tot besparingen op kunstmest en/of krachtvoer (circa 800 – 5000 euro), maar ook tot meer inkomsten door uitbreiding van de veestapel (tot circa 12.000 euro). 

Kernbedrijf

De bijeenkomst had plaats op het melkveebedrijf van Koos Kooijman, dat als kernbedrijf meedoet aan het project. De motivatie van Kooijman hiervoor is dat hij meer grip wil krijgen op de verschillen in bodemkwaliteit van zijn percelen, soms zelfs binnen een perceel. Hij gebruikt een gewone grashoogtemeter en gaf aan daar aanvankelijk naar zijn idee teveel tijd mee kwijt te zijn. Nu hij over een eenvoudige app (hij rekent meteen op de telefoon de productie uit door zelf de formule in te typen) beschikt om de data te verzamelen gaat het beter. 

In het veld

Tijdens een rondgang langs enkele graspercelen werd met spade en grondboor de bodemkwaliteit beoordeeld. Op een perceel met een matige grasmat bleek de gebrekkige drainage een grote rol te spelen. Dit leidde tot veel discussie over wat te doen, afmaaien of bemesten? Midzomer is wat dat betreft een goed moment om je even te bezinnen op de nog te realiseren ruwvoerproductie.