Nieuws

Geactualiseerde versie Handboek Snijmaïs online

Gepubliceerd op
12 februari 2015

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met nieuwe kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. Zo is het bemestingsadvies aangepast aan de nieuwe normen en is het hoofdstuk onkruidbestrijding geactualiseerd. Verder is in het hoofdstuk “Ziekten en plagen” de informatie over de maïsstengelboorder uitgebreid. Uiteraard is ook de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst inclusief toelichting toegevoegd en is informatie op het gebied van economie geactualiseerd.

Het Handboek Snijmaïs is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR actualiseren het handboek jaarlijks. ZuivelNL financiert dit werk.

Zelf een exemplaar

Het handboek is digitaal te raadplegen via de website www.handboeksnijmais.nl.

Het Handboek Snijmaïs is ook verkrijgbaar als papieren versie en hier direct te bestellen via anoda.