Fotosynthese: de groene motor voor een duurzame wereld

Planten gebruiken zonlicht om voedingsstoffen en energie te produceren voor zichzelf. Dat proces heet fotosynthese. We hebben planten nodig om veel meer voedsel, energie en toepasbare biomassa te produceren dan nu, als we de aarde en de toenemende wereldbevolking op een duurzame manier op gang willen houden. De fotosynthese, de groene motor van het leven op aarde, moet goed afgesteld worden.