Nieuws

Ervaringen van vier jaar Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Gepubliceerd op
13 april 2015

Proeftuin Natura 2000 Overijssel richt zich sinds 2011 op de realisatie van Natura 2000-doelstellingen in de provincie Overijssel, met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen. Over de ervaringen van de eerste vier jaar verscheen zaterdag 4 april een special bij Nieuwe Oogst.

In deze special onder andere aandacht voor ammoniakreducerende maatregelen op het gebied van voer, huisvesting, management en mestaanwending. Ook komen de acht pilotveehouders van de Proeftuin uitgebreid aan het woord en is er aandacht voor het verzilveringstraject en de PAS. U leest het in de digitale versie van de Nieuwe Oogst special: Ervaringen van vier jaar Proeftuin Natura 2000 Overijssel.

Special ontvangen?

Wilt u een gedrukt exemplaar van deze special ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@proeftuinnatura2000.nl.